Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 5 - strona 1 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 5 - strona 2 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe dr Helena Ogrodnik Wykład 5
STATYSTYKA UBEZPIECZENIOWA
Zadania:
- badanie struktury portfela ubezpieczeń
- badanie stabilności (równowagi) operacji ubezpieczeniowych
- dostarczanie informacji dotyczących kierunków działalności prewencyjnej oraz ocena jej efektywności
Przedmiotem badania są dwa zbiory:
- portfel ubezpieczeń,
- zbiór wypadków ubezpieczeniowych.
Podział na podzbiory zależy od celu badania.
Jednostki statystyczne:
- ubezpieczenie,
- ryzyko.
Główne źródła danych liczbowych niezbędnych dla celów analizy:
- sprawozdania ubezpieczeniowe (raporty),
- tablice statystyczne,
- operaty likwidacyjne.
Rodzaje składek
Składka stanowi podstawową grupę przychodów zakładu ubezpieczeń
Składki ubezpieczeniowe, stanowiące cenę ochrony ubezpieczeniowej są ustalane i inkasowane jeszcze zanim zakład ubezpieczeń pozna koszty swojej działalności.
Składki mogą być płacone jednorazowo lub periodycznie. W zakładach działu I występuje składka początkowa i odnowieniowa, a w zakładach działu II składka pierwsza i następna.
Składki przypisane to kwoty składek:
Z tytułu umów ubezpieczenia należne w okresie sprawozdawczym niezależnie od tego czy kwoty te opłacono - w przypadku grup działu I
Należne za cały okres odpowiedzialności, niezależnie od jego długości, z tytułu zawartych w okresie sprawozdawczym umów ubezpieczenia, niezależnie od tego czy kwoty te opłacono - w przypadku grup działu II, o ile długość okresu odpowiedzialności jest określona
Z tytułu umów ubezpieczenia, należne w okresie sprawozdawczym, niezależnie od tego czy kwoty te opłacono - w przypadku grup działu II, o ile długość okresu odpowiedzialności nie jest określona
Składka zarobiona to składka przypisana w okresie sprawozdawczym pomniejszona o stan rezerwy składek na koniec okresu sprawozdawczego i powiększona o stan rezerwy składek na początek okresu sprawozdawczego.
Składka netto (tzw. składka sprawiedliwa) to suma składek brutto pomniejszona o koszty obsługi ubezpieczeń (administracyjne), o koszty tworzenia rezerw, koszty akwizycji i inne koszty działalności zakładu ubezpieczeń.
Składka na udziale własnym to odpowiednia składka po uwzględnieniu udziału reasekuratorów.
Metody kalkulacji składek ubezpieczeniowych
Metoda repartycji -
Pozwala precyzyjnie ustalić wysokość składki
Ubezpieczający w chwili zawierania ubezpieczenia nie zna wysokości składki
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz