ubezpieczenia podstawowe zagadanienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ubezpieczenia podstawowe zagadanienia - strona 1 ubezpieczenia podstawowe zagadanienia - strona 2 ubezpieczenia podstawowe zagadanienia - strona 3

Fragment notatki:


Rozdział l Jakie funkcje spełniają ubezpieczenia gospodarcze? Na czym polega realizacja tych funkcji? najważniejsza funkcja nazwana ochroną ubezpieczeniową funkcja kompensacyjna- wyrównywanie strat funkcja stymulacyjna -zmniejszenie stopnia zagrożenia ubezpieczonego podmiotu funkcja kontrolna- kontrolowanie bezpieczeństwa funkcja prewencyjna funkcja akumulacji kapitału inne: oszczędnościowa, rozdzielcza odnowy ubezpieczeniowej, finansowa, ekonomiczna, społeczna, bodźcowa, fiskalna, stabilizacyjna, alokac yjna, redystrybucyjna. Jaką rolę odgrywają zasady ubezpieczeń gospodarczych? zasada realności ochrony ubezpieczeniowej - w związku z upadkiem FU, ubezpieczony jest zainteresowany istnieniem gwarancji realności ochrony ubezpieczeniowej, które mogą przybrać formę ekonomiczną lub prawną zasada pełności ochrony ubezpieczeniowej - sprowadza się do stwierdzenia, że ubezpieczenia powinny w pełni pokrywać szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych zasada powszechności ochrony ubezpieczeniowej reprezentuje opcję ekstensywnego rozwoju ubezpieczeń, którego wynikiem będzie dostępność tej usługi dla wszystkich podmiotów, jakie są zainteresowane jej wykorzystaniem Jakie cechy można przypisać ubezpieczeniom jako usługom? niematerialność nierozdzielność zmienność nietrwałość 4. Wymień kryteria klasyfikacji i rodzaje ubezpieczeń gospodarczych. Autor Kryterium Rodzaje ubezpieczeń J.Łazowski przedmiot ubezpieczenia osobowe i majątkowe charakter prawny ubezpieczyciela publiczne i prywatne forma powstania sto sunku ubezpieczenia dobrowolne i przymusowe geneza i cel powstania prywatne i społeczne A.Kufel-Siemińska geneza, instytucje oferujące, przedmiot ochrony,... społeczne i gospodarcze przedmiot ubezpieczenia osobowe i majątkowe występowanie swobody w nawiązywaniu stosunku ubezp. obowiązkowe i dobrowolne podział ustawowy ubezpieczenia na życie i pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe liczba podmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz