Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 6 - strona 1

Fragment notatki:

Rachunkowość ubezpieczeniowa dr Aleksandra Szewieczek Wykład 6
Koszty działalności lokacyjnej to wewnętrzne i zewnętrzne koszty wynikające z prowadzonej przez ZU działalności lokacyjnej, w tym koszty zarządzania lokatami, prowizje bankowe, prowizje biur maklerskich oraz amortyzacja i koszty utrzymania nieruchomości, z wyłączeniem wykorzystywanych na własne potrzeby.
Koszty utrzymania nieruchomości - obejmujące bezpośrednie i pośrednie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości niewykorzystywanych na własne potrzeby jednostki oraz ich administrowaniem (amortyzacja, zużycie materiałów i energii, prądu, gazu, wody, usługi remontowe, transportowe, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników, podatek od nieruchomości).
EWIDENCJA KOSZTÓW UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
Pozostałe rozrachunki Koszty utrzymania nieruchomości Wynik finansowy
(1) (6)
Rachunek bieżący
(2)
Umorzenie nieruchomości
inwestycyjnych
(3)
Rozrachunki z tyt.
wynagrodzeń
(4)
Rozrachunki
publiczno-prawne
(5)
Faktury rachunki za: zużycie energii, wody, zakup środków czystości itp. W nieruchomości zaliczonej do inwestycji
Zapłacony przelewem podatek od nieruchomości
Miesięczna rata amortyzacji nieruchomości inwestycyjnej
Lista płac pracowników obsługi nieruchomości inwestycyjnej
Narzuty na wynagrodzenia pracownicze (dot. op. 5)
Przeniesienie kosztów utrzymania nieruchomości na koniec okresu
Koszty innej działalności lokacyjnej
Koszty składek członkowskich z tytułu uczestnictwa w giełdach, wynagrodzeń i opłat za pośrednictwo, usług maklerów giełdowych, opinii i konsultacji w związku z nabywaniem udziałów i akcji oraz pozostałą działalnością lokacyjną, koszty prowizji od operacji na rachunkach depozytów bankowych i inne opłaty, o ile nie wchodzą one w cenę nabycia lokat.
EWIDENCJA KOSZTÓW INNEJ DZIAŁALNOŚCI LOKACYJNEJ
Rachunek bieżący Koszty innej działalności lokacyjnej Wynik finansowy
(1) (4)
Rozrachunki z tyt.
Wynagrodzeń
(2)
Pozostałe rozrachunki
(3)
Opłacone przelewem składki z tytułu uczestnictwa w giełdzie, opłaty i prowizje bankowe od rachunków depozytowych
Rachunek umowy zlecenie za usługi konsultanta giełdowego


(…)

… aktualizujące należności
pozaubezpieczeniowe
(4)
Pozostałe rezerwy
(5)
Wartość netto likwidowanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Zapłata odsetek z tytułu zaległości podatkowych
Poniesione koszty realizacji zadań komisarza awaryjnego i działalności akwizycyjnej na rzecz OFE
Utworzenie odpisu aktualizującego należność pozaubezpieczeniową
Utworzenie rezerw (za wyj. rezerw techniczno…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz