Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 9 - strona 1

Fragment notatki:

Rachunkowość ubezpieczeniowa dr Aleksandra Szewieczek Wykład 9
Rezerwy:
rezerwy na zobowiązania
bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów
rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe
Rezerwy definiowane są jako zobowiązania których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe - powinny one zapewnić pełne pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wynikać z zawartych umów ubezpieczeniowych.
Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zaliczana jest do kosztów operacyjnych ZU.
Rezerwy technioczno-ubezpieczeniowe są prezentowane w szyku rozwiniętym, tzn. w wartości brutto oraz odrębnym wykazaniem udziału reasekuratora w tych rezerwach.
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na udziale własnym czyli po korekcie o udział reasekuratorów, zwane są funkcją ubezpieczeń i stanowią zazwyczaj 60-65% pasywów.
Rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe są:
zobowiązaniem ZU wynikającymi z zawartych umów ubezpieczenia
kosztem ZU, chociaż nie pociągają za sobą automatycznego rozchodu środków trwałych
Metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych:
indywidualna (dla każdej umowy odrębnie)
ryczałtowa
aktuarialna
Rezerwa składek- jest tworzona w związku z zachowaniem zasady współmierności. Rezerwy te tworzy się jako składkę przypisaną przypadającą na następne okresy sprawozdawcze, proporcjonalnie do okresu na jaki składka została przypisana, a w ubezpieczeniach w których ryzyko nie jest rozłożone równomiernie, proporcjonalnie do przewidywanego ryzyka w następnych okresach sprawozdawczych (m. Indywidualna, ewentualnie ryczałtowa).
Rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia dotyczą ustalonych lub przewidywanych przyszłych wypłat odszkodowań i świadczeń związanych z powstałymi w bieżącym okresie szkodami. Tworzona jest na następujące typy szkód (m. Indywidualne, ryczałtowa, aktuarialna):
szkody zgłoszone do dnia, w którym tworzona jest rezerwa, gdyż wartość odszkodowania lub świadczenia została ustalona lub możliwa do oszacowania
szkody zgłoszone, ale brak jest wystarczających danych pozwalających na oszacowanie odszkodowania
szkody zaistniałe, lecz jeszcze nie zgłoszone do ZU
w przypadku odwołania się ubezpieczonego lub uprawnionego od odmowy wypłaty przez ZU odszkodowania lub świadczenia, gdy szkody zostały ponownie wznowione do rozpatrzenia.
W ramach pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyróżnia się rezerwy na ryzyko wyjątkowe i rezerwy na ryzyko (szkody) katastrofalne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz