Pytania na egzamin - Umowa ubezpieczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - Umowa ubezpieczenia - strona 1 Pytania na egzamin - Umowa ubezpieczenia - strona 2

Fragment notatki:

Olzacka. Notatka składa się z 2 stron.
1. Ubezpieczający to osoba która podpisuje umowę - towarzystwo ubezpieczeniowe (ubezpieczyciel)
2. Ogólne warunki ubezpieczenia w powszechnych ubezp ieczeniach obowiązkowych są - ustalane rozporządzeniem ministra finansów 3. Kapitał zakładowy w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych - w trakcie działalności towarzystwa ulegną umorzeniu 4. Składka brutto to - całość składki wpłacana do zakładu ubezpieczeń
5. Zagraniczne zakłady ubezpieczeń - działają w Polsce po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności
6. Do ubezpieczeń obowiązkowych nie należą - ubezpieczenia autocasco pojazdów mechanicznych (to są nie obowiązkowe) 7. Pośrednikiem ubezpieczeniowym działającym w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela jest -agent ubezpieczeniowy, na rzecz osoby ubezpieczonej (ubezpieczający-uposażony, ubezpieczony) -broker
8. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydaje - nadzór ubezpieczeniowy 9. Zniżenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych prowadzi do - poprawy wyniku finansowego -więcej klientów
10. Składka na udziale(?) własnym jest definiowana jako - składka po potrąceniu udziału reasekuratorów. Składkę jaką płaci ubezpieczający po objęci prowizji to składka na udziale własnym
11. jednym z zadań PUNU jest - podejmowanie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku ubezpieczeń i ochronę ubezpieczeniową
12. Pomiar ryzyka polega na - określeniu prawdopodobieństwa ryzyka i maksymalnego rozmiaru szkód
13. w gwarancji zapłaty wadium beneficjentem jest - organizator przetargu
14. odpowiedzialność lekarza wobec leczonego pacjenta to - odpowiedzialność kontraktowa 15. gdy nie istnieją istotne okoliczności wydłużające termin wypłaty odszkodowania od zgłoszenia szkody do wypłaty środków powinno minąć - max 30 dni 16. metoda kalkulacji składki polegająca na określeniu wysokości składki z góry na początku okresu ubezpieczenia nazywana jest metodą - składki stałej
17. ograniczenie wysokości sumy ubezpieczenia możliwej do zatrzymania przez zakład ubezp. (w wysokości 25% kapitalów własnych i rezerw techniczno-ubezp.) dotyczy - sumy ubezpieczenia od pojedynczego ryzyka do zatrzymania na udziale własnycm (?)
18. w związku z zawartą umową ubezpieczenia składkę ubezpieczeniową płaci - ubezpieczający 19. zdarzenie losowe to - zdarzenie występujące ze statystyczna prawidłowością i niezależne od woli osoby nim dotkniętej 20. rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia jest tworzona - na te odszkodowania i świadczenia które zostały zgłoszone towarzystwu ale jeszcze nie wypłacone i te których jeszcze nie zgłoszono w danym okresie. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz