Podmioty stosunku ubezpieczeniowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty stosunku ubezpieczeniowego - wykład - strona 1

Fragment notatki:

PODMIOTY I STRONY STOSUNKU UBEZPIECZENIOWEGO:
Zakład Ubezpieczeń - jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, która jest wyposażona w szczególne uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, do tej działalności uposażone są również spółki akcyjne i towarzystwa reasekuracji. Ubezpieczyciele zagraniczni mogą prowadzić działalność pod postacią głównej siedziby. Mogą również prowadzić działalność jako główny oddział bądź nie.
ubezpieczający - jest podmiotem, który jest właścicielem mienia zgłoszonego do ubezpieczenia lub osoba, która zgłasza swoje życie do ubezpieczenia, do ubezpieczenia może również przedstawić mienie użytkownik. Może być nim każdy podmiot, który chce zachować mienie, a w przypadku gdy ulegnie ono zniszczeniu, uszkodzeniu, zagwarantować wypłatę odszkodowania. Ubezpieczenia mogą też być zawierane na rzecz osoby trzeciej, w takim przypadku w takim stosunku ubezp. będzie uczestniczyć również inny podmiot tj. ubezpieczony. Z reguły ubezpieczony i ubezpieczający to inne osoby. To ubezpieczający podpisuje umowę ubezp. a nie ubezpieczony. Ubezpieczający to osoba, która opłaca składkę i podpisuje umowę ubezp., natomiast ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie lub świadczenie.
ubezpieczony - osoba, która uzyska świadczenie czy odszkodowanie.
Uposażony - podmiot wskazany w umowie, otrzyma świadczenie po śmierci osoby ubezpieczonej.
Uprawniona osoba trzecia - osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania. Może to być osoba poszkodowana w wypadku ubezp. objętym umową ubezpieczenia. Może to być również nabywca ubezpieczonej rzeczy lub cesjonariusz i zastawnik wierzytelności ubezpieczenia. Uprawnioną osobą trzecią jest również wierzyciel hipoteczny.
Ubezpieczającym może być każdy podmiot, który chce zachować mienie (przedmiot ubezpieczenia), a w razie gdyby uległo zniszczeniu uzyskać odszkodowanie.
Najczęściej ubezpieczający = ubezpieczony, ale są również ubezpieczenia na rzecz osób trzecich.
PRZYKŁAD
Przedsiębiorstwo ubezpiecza swoich pracowników na wypadek ich śmierci.
Ubezpieczający - przedsiębiorstwo,
Ubezpieczony - pracownicy,
Uposażony - rodziny pracowników.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz