Ubezpieczenia- wykład 15

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia- wykład 15 - strona 1 Ubezpieczenia- wykład 15 - strona 2 Ubezpieczenia- wykład 15 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 15
Akty prawne obowiązujące do egzaminu:
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych
Ustawa Kodeks cywilny - część związana z ubezpieczeniami
Podział umów reasekuracyjnych według metody podziału ryzyka:
Umowy reasekuracji proporcjonalnej - umowy historycznie starsze, tradycyjne, stosowane powszechnie do końca XIX wieku - udział reasekuratora w każdym oddanym mu do pokrycia ryzyku jest ustalany w umówionym stosunku do udziału cedenta. Udział reasekuratora w składkach oraz w szkodach ustala się w takim samym stosunku, w jakim został ustalony jego udział w ryzyku. Zasada: reasekurator dzieli los cedenta.
Umowy kwotowe - cedent zobowiązuje się do przekazania reasekuratorowi udziałów we wszystkich ryzykach danego rodzaju, a reasekurator zobowiązuje się do przyjęcia tych udziałów. Udział reasekuratora jest taki sam w każdym ryzyku danego rodzaju i zazwyczaj jest określany w procencie sumy ich ubezpieczenia. Udział jest ustalany w sposób procentowy! Bardzo rzadko w sposób kwotowy. Na życzenie reasekuratora mogą być ustalane jego limity odpowiedzialności, dla różnych klas ryzyka.
Przykład: 20% udział w ryzyku - każda składka zostanie pomnożona przez 20% i ta wielkość zostanie przekazana reasekuratorowi, jeśli wystąpi natomiast szkoda, to reasekurator będzie musiał przekazać cedentowi 20% odszkodowania.
Umowy mało pracochłonne dla cedenta, który w porozumieniu z reasekuratorem może sporządzać zbiorcze zestawienie ryzyk i w ustalonych terminach przekazywać je reasekuratorowi.
Rozliczenia z tytułu szkody są również mało pracochłonne
Wady umowy reasekuracji kwotowej:
Ta forma reasekuracji nie spełnia w całości celów techniczno-ubezpieczeniowych a także kalkulacyjnych, jakie cedent chciałby osiągnąć decydując się na reasekurację.
Reasekuracja kwotowa zmniejsza ryzyko, które pozostaje na udziale cedenta, ale nie prowadzi do dostatecznego wyrównania jego portfela.
Nie daje wystarczającego wyrównania portfela ryzyk cedenta.
Zalety umowy reasekuracji kwotowej:
Dobra dla portfela jednolitego - cesję taką powinny stosować, zatem te firmy ubezpieczeniowe, w których portfelach dominuje jeden rodzaj ryzyka Np. ubezpieczenia komunikacyjne
Dobra dla firm rozpoczynających swoją działalność
Dobra dla małych zakładów ubezpieczeń
Przykład: ryzyka na sumy 400 000, 625 000, 800 000 założenie: że, równowaga operacji ubezpieczeniowych zostanie zachowane jeżeli suma ubezpieczenia nie przekroczy 500 000. Podejmuje decyzję o reasekuracji 20%.
I ryzyko 320 000 zostanie na udziale cedenta (też musiało być reasekurowane zgodnie z umową reasekuracji kwotowej - reasekuracja nie spełniła swojego zadania)


(…)

…, które zagraża)
Rodzaje ryzyka najczęściej przyjmowane:
Ubezpieczenia gradowe
Ubezpieczenia transportowe
Ubezpieczenia samochodowe
Umowy ekscedentowe - polegają na zatrzymaniu przez cedenta kalkulowanego udziału własnego w każdym rodzaju ryzyka. Udział własny cedenta określany jest mianem zachowka własnego, natomiast reasekuracji podlegają nadwyżki sum ubezpieczenia ponad poziom zachowka. Nadwyżka ubezpieczenia ponad sumę zachowka to ekscedent.
Reasekuratorzy określają swoją odpowiedzialność jako wielokrotność udziału własnego w ryzyku. Jeśli Np. odpowiedzialność reasekuratora jest równa 9 zachowkom cedenta, to oznacza, że umowa reasekuracyjna przewiduje pokrycie 9 linii/poziomów, albo też 9 maksimów reasekuracyjnych. Wszystkie ryzyka, które mieszczą się w zachowku nie podlegają reasekuracji, natomiast podlegają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz