Reasekuracja - prezentacja - System ubezpieczeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reasekuracja - prezentacja -  System ubezpieczeń - strona 1 Reasekuracja - prezentacja -  System ubezpieczeń - strona 2 Reasekuracja - prezentacja -  System ubezpieczeń - strona 3

Fragment notatki:

System ubezpieczeń
1
1.
2.
3.
4.
5.
Czym jest reasekuracja?
Dlaczego korzysta się z reasekuracji?
Coś więcej o reasekuracji …
Funkcje umów reasekuracyjnych.
Instytucje reasekuracji.
2
Reasekuracja jest umową, na mocy której
jeden zakład ubezpieczeń – zwany cedentem –
odstępuje całość lub część ubezpieczonego ryzyka
bądź grupy ubezpieczonych ryzyk określonego
rodzaju, wraz z odpowiednią częścią składek,
innemu zakładowi ubezpieczeń – zwanemu
reasekuratorem. Firma reasekuracyjna ze swojej
strony zobowiązuje się do zapłaty cedentowi
odpowiedniej części świadczeń wypłaconych
ubezpieczającym.
3
Ponieważ w praktyce nie istnieje
firma, która mogłaby sama
bezpiecznie ubezpieczyć wszystkie
ryzyka, rozwinął się na świecie
rynek reasekuracji.
4
Biorąc pod uwagę rolę, jaką pełnią strony
umowy reasekuracyjnej, wyróżnia się reasekurację
czynną (przyjmowanie ryzyka) i bierną
(odstępowanie ryzyka).
5
Podział umów reasekuracyjnych ze względu na formę
zobowiązań:
• Umowy fakultatywne - stosowane w przypadkach, kiedy
jednostkowe ryzyko jest bardzo duże lub specyficzne i przekracza
możliwości danego towarzystwa
• Umowy obligatoryjne - określają one warunki reasekuracji dla
całych grup ubezpieczeń przyjmowanych przez towarzystwo
• Umowy fakultatywno-obligatoryjne - pozwalają one zakładowi
ubezpieczeń na przekazywanie jedynie wybranych ryzyk do
reasekuracji, przy czym reasekurator musi przekazywane ryzyka
przyjąć
6
Rodzaje umów reasekuracyjnych ze względu na podział
ryzyka:
- Umowy proporcjonalne - występują, kiedy reasekurator
przejmuje na siebie określoną część ryzyka i w takiej samej
części pokrywa ewentualne roszczenie.
- Umowy nieproporcjonalne - przy których reasekurator
nie odpowiada za szkody w tym samym stosunku, w jakim
przejmuje na siebie sumę ubezpieczenia.
7
Funkcja techniczna:
Odpowiada za wtórny podział ryzyka, który prowadzi do
jakościowego i ilościowego wyrównania portfela ubezpieczyciela.
Na skutek zmniejszenia prawdopodobieństwa istotnych odchyleń
w przebiegu szkód, następuje stabilizacja wyników szkodowości w
danym okresie.
Funkcja finansowa:
Wiąże się z ponoszeniem przez reasekuratora ciężaru części
odszkodowań i świadczeń, jakie wypłacane są ubezpieczonym
przez cedentów. Zakład ubezpieczeniowy zostaje zasilony
finansowo w "trudnych" okresach, co prowadzi do stabilizacji
wyników ubezpieczyciela.
8
Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A.
Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A. jest obecnie jedyną
firmą w Polsce zajmującą się tylko działalnością
reasekuracyjną. Towarzystwo zostało utworzone w 1996 roku.
Swoim klientom oferuje usługi w zakresie reasekuracji
wszystkich klas ryzyk działu ubezpieczeń nieżyciowych,
zarówno na bazie proporcjonalnej, jak i nieproporcjonalnej,
obligatoryjnej oraz fakultatywnej.
9
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
WARTA S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA
powstało w 1920 roku. Jest jedną z najstarszych
i największych firm ubezpieczeniowych w Polsce.
Towarzystwo Ubezpieczeń i ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz