Systemy Ubezpieczeń

Emerytura - prezentacja - ZASADY WYLICZANIA EMERYTUR W ZUS

 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Systemy Ubezpieczeń
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

A K A D E M I A G Ó R N I C ZO – H U T N I C ZA I M . S TA N I S Ł AWA S TA S Z I C A W K R A KOW I E W Y D Z I A Ł G Ó R N I C T WA I G E O I N Ż Y N I E R I I K AT E D R A E K O N O M I K I I Z A R Z Ą D Z A N I A W P R Z E M Y Ś L E Z ASADY WYLICZANIA EMERYTUR W ZUS Page  1 System emeryt...

Otwarte Fundusze Emerytalne - prezentacja

 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Systemy Ubezpieczeń
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1302

Gr. 2  OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny jest częścią systemu emerytalnego, z którego w przyszłości będzie wypłacana Twoja emerytura.  Do OFE Zak...

Systemy ubezpieczeń - pojęcia podstawowe

 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Systemy Ubezpieczeń
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

Działalnosc ubezp działalnosc gospodarcza prowadzona wyłaczenie przez zakład ubezpieczeniowy poprzez wykonywanie czynnosci ubezpieczeniowch zwiazanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystapienia zdarzen losowych Aktuariusz-ekspert ubezpieczeniowy stosujacy metody oceny ryzy...

Reasekuracja - prezentacja

 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Systemy Ubezpieczeń
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1337

System ubezpieczeń 1 1. 2. 3. 4. 5. Czym jest reasekuracja? Dlaczego korzysta się z reasekuracji? Coś więcej o reasekuracji … Funkcje umów reasekuracyjnych. Instytucje reasekuracji. 2 Reasekuracja jest umową, na mocy której jede...

Rynek ubezpieczen komunikacyjnych - prezentacja

 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Systemy Ubezpieczeń
Pobrań: 168
Wyświetleń: 938

Wykonali: Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej(OC) Ubezpieczenie Autocasco (AC) Ubezpieczenie Assistance Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Ochrona Prawna w Ruchu Drogowym (OP)...

Rynek ubezpieczen mieszkan i domow - prezentacja

 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Systemy Ubezpieczeń
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1253

Rynek ubezpieczen mieszkan i domow oraz porowanie ubezpieczenia mienia(mieszkanie,dom) w wybranych firmach ubezpieczeniowych ZIIP rok IV, gr2 1 Spis treści 1.Rynek ubezpieczeń domów i mieszkań 2. Rodzaje ubezpieczeń 3. Co zyskujemy i jaki jest zakres ubezpieczenia majątkowego 4.Katalog wy...

Ubezpieczenie komunikacyjne - omówienie zagadnienia

 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Systemy Ubezpieczeń
Pobrań: 63
Wyświetleń: 525

Ubezpieczenie komunikacyjne obejmuje: UbezpieczenieOC(obowiazkowe),autocasco,ubezp assistance,ubezp od nastepstw nieszczesliwych wypadkow kierowcy i pasazerow,ubezp OC w ruchu zagranicznym,inne np bagazu. Ubezpieczenie OC uznaje za szkode po...

Emerytura - prezentacja - system emerytalny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Systemy Ubezpieczeń
Pobrań: 84
Wyświetleń: 574

A K A D E M I A G Ó R N I C ZO – H U T N I C ZA I M . S TA N I S Ł AWA S TA S Z I C A W K R A KOW I E W Y D Z I A Ł G Ó R N I C T WA I G E O I N Ż Y N I E R I I K AT E D R A E K O N O M I K I I Z A R Z Ą D Z A N I A W P R Z E M Y Ś L E Z ASADY WYLICZANIA EMERYTUR W ZUS Page  1 System emeryt...

Pojęcia podstawowe - systemy ubezpieczeń

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Systemy Ubezpieczeń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Działalnosc ubezp działalnosc gospodarcza prowadzona wyłaczenie przez zakład ubezpieczeniowy poprzez wykonywanie czynnosci ubezpieczeniowch zwiazanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystapienia zdarzen losowych Aktuariusz-ekspert ubezpieczeniowy stosujacy metody oceny ryzy...