Rynek ubezpieczen mieszkan i domow - prezentacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek ubezpieczen mieszkan i domow - prezentacja - strona 1 Rynek ubezpieczen mieszkan i domow - prezentacja - strona 2 Rynek ubezpieczen mieszkan i domow - prezentacja - strona 3

Fragment notatki:

Rynek ubezpieczen mieszkan i domow oraz
porowanie ubezpieczenia mienia(mieszkanie,dom)
w wybranych firmach ubezpieczeniowych
ZIIP rok IV, gr2
1
Spis treści
1.Rynek ubezpieczeń domów i mieszkań
2. Rodzaje ubezpieczeń
3. Co zyskujemy i jaki jest zakres ubezpieczenia
majątkowego
4.Katalog wyłączeń
5.Koszt ubezpieczenia
6.Porównanie ofert ubezpieczeniowych
2
Rynek ubezpieczeń domów i mieszkań
Rynek ubezpieczeń domów i mieszkań funkconuje w polsce
od XIX wieku, posiada on najbogatsze tradycje sposród
wszystkich ubezpieczeń.
Ubezpieczenie budynków z pośród wszystkich ubezpieczeń
majątkowych, obok komunikacyjnych można uznać za
najpowszechniejszy produkt ubezpieczeniowy na polskim
rynku ubezpieczeń.
3
Rynek ubezpieczeń domów i mieszkań
Sens i istota rynku ubezpieczeń mieszkań oraz domów
sprowadza się więc do uzyskania takiego
zabezpieczenia majątkowego, które w przypadku
wystąpienia zdarzenia losowego, będzie gwarantowało
szybkie przywrócenie przedmiotu ubezpieczenia do
stanu sprzed szkody, a tym samym odzyskanie
poczucia bezpieczeństwa.
4
Rynek ubezpieczeń domów i mieszkań
Według art. 821 kodeksu cywilnego przedmiotem
ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes
majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się
ocenić w pieniądzu. Stąd też interesem majątkowym
związanym z określonym prawem do rzeczy (w tym
przypadku nieruchomości), które uprawnia do uzyskania
statusu osoby ubezpieczonej będzie własność
(art. 140k.c.), użytkowanie wieczyste (art. 233 k.c.),
służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu, hipoteka (art. 244 k.c.).
5
Rodzaje ubezpieczeń
Polski rynek ubezpieczeniowy oferuje zroznicowane
oferty, niektóre ograniczają zakres udzielanej ochrony
do podstawowych zagrożeń, inne zaś są rozszerzone o
szereg dodatkowych i wariantowych możliwości
ubezpieczenia innych mogących nas dotknąć
nieprzyjemnych zdarzeń.
Zasadnicze różnice w ofertach wystepują w:
• zakresie udzielonej ochrony
• katalogu wyłączeń
• wykokosci składek
6
Co zyskujemy i jaki jest zakres ubezpieczenia
majątkowego
Ubezpieczenie ma za zadanie zabezpieczyć nasz dom lub
mieszkanie i znajdujące się w nich przedmioty przed:
• utratą na skutek kradzieży z włamaniem
• rabunkiem
• uszkodzeniem
• zniszczeniem
• zdarzeniami losowymi
7
Co zyskujemy i jaki jest zakres ubezpieczenia
majątkowego
Kategorie mienia oraz rodzaj ich ubezpieczenia:
• rzeczy nieruchome wraz z elementami stałymi
(uszkodzenia lub zniszczenia w następstwie zdarzeń
losowych takich jak pożar, powódź, gradobicie, deszcz
nawalny lub huragan)
• rzeczy ruchome
(wyżej wymienione plus kradzież z włamaniem, rabunek
lub dewastacja)
8
Katalog wyłączeń
Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej są to przypadki
zdarzeń za które zakład ubezpieczeń na podstawie umowy
ubezpieczenia nie odpowiada. Są to:
• umyślne działanie lub rażące niedbalstwo ubezpieczonego
• naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego
mienia w związku z jego normalnym użytkowaniem lub
eksploatacją
• przemarzania ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz