Ubezpieczenia majątkowe - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2576
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia majątkowe - wykład. - strona 1 Ubezpieczenia majątkowe - wykład. - strona 2 Ubezpieczenia majątkowe - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Ubezpieczenia majątkowe dzieli się na:
ubezpieczenia rzeczowe, których przedmiotem są określone obiekty materialne,
ubezpieczenia majątkowe sensu stricto, dotyczą one wartości majątkowych należących do ubezpieczonego, które mogą mieć postać wierzytelności, wartości, których uzyskania oczekuje ubezpieczony w przyszłości (np. zysk) oraz wartości, które mogą pomniejszyć majątek osoby objętej ochroną ubezpieczeniową (np. zobowiązania). Ubezpieczeniami majątkowymi sensu sticto są w szczególności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych .
Ubezpieczenia majątkowe można również dzielić według rodzaju przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową na : ubezpieczenia budynków,
ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych,
ubezpieczenia upraw ziemiopłodów i zwierząt gospodarczych,
ubezpieczenia pojazdów mechanicznych, które jest świadczeniem „kombinowanym”, ponieważ stanowi ono połączenie ubezpieczenia rzeczowego z ubezpieczeniem majątkowym sensu stricto oraz ubezpieczeniem osobowym i także nazywane jest ubezpieczeniem komunikacyjnym.
Umowne ubezpieczenia majątkowe ze względu na rodzaj przedmiotu i dział gospodarki narodowej można podzielić na grupy: ubezpieczenia rolne, ubezpieczenia przemysłu, handlu i rzemiosła, ubezpieczenia budynków mieszkalnych, ubezpieczenia statków i ładunków transportu lądowego, morskiego, powietrznego itp. oraz ubezpieczenia mienia osobistego ludności .
Klasyfikację ze względu na przedmiot ubezpieczenia można przedstawić z uwzględnieniem segmentu, do którego jest skierowana oferta usług ubezpieczeniowych czyli wyróżniamy ubezpieczenia :
przeznaczone dla przedsiębiorstw,
przeznaczone dla osób fizycznych (statystycznego Polaka), przeznaczone dla rolników, którzy prowadza działalność gospodarczą.
Ubezpieczenia osobowe z kolei dzieli się na :
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, które można podzielić na ubezpieczenia grupowe i jednostkowe,
ubezpieczenia życiowe, które dzieli się na:
- ubezpieczenia na życie, wśród których wyróżniamy warianty: ubezpieczenie na całe życie, ubezpieczenie okresowe na wypadek śmierci, ubezpieczenie na wypadek śmierci i dożycia,
- ubezpieczenia rent
ubezpieczenia posagowe.
Zaprezentowaną klasyfikację ubezpieczeń gospodarczych ze względu na ich przedmiot przedstawia poniższy schemat.
Rys. 1.1. Klasyfikacja ubezpieczeń gospodarczych ze względu na ich przedmiot
Źródło: P. Jedynak, Ubezpieczenia gospodarcze, wybrane elementy teorii i praktyki (2001)


(…)

… zawarcia takiej umowy nie powoduje żadnych skutków poza tym, że ubezpieczony nie ma zapewnionej ochrony ubezpieczeniowej w danej sferze. W Polsce prawie wszystkie ubezpieczenia są dobrowolne.
Do podstawowych dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych zalicza się:
- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem,
- ubezpieczenie mienia w transporcie,
- ubezpieczenie…
…”, czyli nie przynoszącymi zysku.
Ad. i) z uwagi na odrębność źródeł prawa wydziela się:
ubezpieczenia morskie,
ubezpieczenia lądowe.
Ubezpieczenia morskie regulowane są przepisami kodeksu morskiego, a ich przedmiotem może być każdy interes majątkowy, związany z żeglugą morską i dający się ocenić w pieniądzu.
Do ubezpieczeń lądowych stosuje się przepisy o umowie ubezpieczenia z kodeksu cywilnego. Obejmują…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz