Zadania, funkcje i zasady ubezpieczeń - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania, funkcje i zasady ubezpieczeń - wykład. - strona 1 Zadania, funkcje i zasady ubezpieczeń - wykład. - strona 2 Zadania, funkcje i zasady ubezpieczeń - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Zadania, funkcje i zasady ubezpieczeń Zadania ubezpieczeń Ubezpieczenie - jako urządzenie gospodarcze - realizuje różnorodne zadania, które służą w głównej mierze gospodarce narodowej. Podstawowym zadaniem ubezpieczeń jest ochrona przed skutkami niepomyślnych zdarzeń, kompensowanie szkód losowych, czyli zabezpieczenie przed wystąpieniem ewentualnego ryzyka. Ubezpieczeniom przypisuje się także znaczenie wychowawcze, ponieważ skłaniają one do przewidywania różnych przyszłych wydarzeń oraz do bieżącego oszczędzania.
Nadrzędnym jednak ich zadaniem jest eliminowanie trosk i obaw związanych z finansowymi skutkami zdarzeń losowych, z punktu widzenia indywidualnego, jak i ogólnonarodowego oraz wprowadzanie na ich miejsce poczucia spokoju i bezpieczeństwa finansowego .
Zadania oraz sposoby ich realizacji są związane z funkcjami i zasadami ubezpieczeń gospodarczych.
Funkcje ubezpieczeń Funkcje ubezpieczeń - to formy przejawiania się ich gospodarczego i społecznego przeznaczenia, czyli realizacji nałożonych na nie zadań.
Problematyka funkcji ubezpieczeń gospodarczych jest przedmiotem licznych rozważań teoretycznych, a mimo to nie doczekała się gruntowego i szczegółowego opracowania. Można nawet zauważyć istotne zróżnicowanie poglądów.
W najnowszej literaturze wyraźnie wyodrębnia się aspekt społeczny i ekonomiczny funkcji ubezpieczeń :
- funkcja społeczna - polegająca na tworzeniu bezpieczeństwa i stabilizowaniu warunków działania podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych,
- funkcje ekonomiczne - oznaczające umożliwienie zachowania ciągłości działalności gospodarczej i zapewnienia bytu ubezpieczonym przez minimalizacje konsekwencji szkód losowych.
Najczęściej spotykaną klasyfikacją funkcji ubezpieczeń jest podział na:
funkcję ochrony ubezpieczeniowej,
funkcję prewencyjną,
funkcje finansowe.
Ad. a) oznacza ona gotowość przejęcia przez zakład ubezpieczeń materialnych skutków zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia.
Funkcja ochrony ubezpieczeniowej posiada dwa aspekty:
pierwszy aspekt związany jest z niematerialnym charakterem usługi ubezpieczeniowej. Oznacza gotowość zakładu ubezpieczeń do pokrycia ewentualnej szkody, powstałej w majątku ubezpieczonego.
Chodzi tu o samo poczucie ochrony i bezpieczeństwa.
drugi aspekt to ewentualna realizacja przyjętego przez zakład ubezpieczeń zobowiązania finansowego. W razie zaistnienia określonego w umowie zdarzenia losowego, zakład ubezpieczeń kompensuje powstałe szkody, a więc wypłaca ubezpieczonemu odpowiednią kwotę odszkodowania .
Ad. b) oznacza ona wszelką działalność zmierzającą do zmniejszenia szkód losowych, poprzez ograniczenie ich rozmiarów, jak i zmniejszenie prawdopodobieństwa ich realizacji. Działalność ta może przybierać postać materialną (np. finansowanie przez zakład ubezpieczeń konkretnych przedsięwzięć prewencyjnych) oraz niematerialną (np. wymogi wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, obniżki i podwyżki składki, klauzule ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela m.in. za winę umyślną)

(…)

… rozdzielania środków finansowych na likwidację szkód lub inne świadczenia wynikające z umowy ubezpieczenia;
funkcja lokacyjną - polega ona na inwestowaniu chwilowo wolnych środków pieniężnych zgromadzonych przez zakłady ubezpieczeń w różne instrumenty finansowe (np. akcje, obligacje) w celu osiągnięcia dodatkowych dochodów;
funkcję fiskalną - polega ona na dostarczaniu państwu i innym podmiotom publicznym…
….
W literaturze przedmiotu można spotkać także inny podział funkcji ubezpieczeń. Różni autorzy kwestionują niektóre funkcje przypisane ubezpieczeniom, a w stosunku do innych uważają, że odgrywają odmienną rolę od tej, która jest im przypisana przez poszczególnych autorów.
B. Nowotarska-Romaniak wskazała cztery funkcje ubezpieczeń:
- ochronną, polegającą na wyrównywaniu powstałych szkód w wyniku zdarzeń losowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz