Zasada realności ochrony ubezpieczeniowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 812
Wyświetleń: 4270
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada realności ochrony ubezpieczeniowej - omówienie - strona 1 Zasada realności ochrony ubezpieczeniowej - omówienie - strona 2 Zasada realności ochrony ubezpieczeniowej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Zasada realności ochrony ubezpieczeniowej Według L. Pokorzyńskiego zasada ta polega na tym, że ubezpieczony może, jeżeli nie popełnił błędu z punktu widzenia ekonomicznego i prawnego, liczyć na to, że zakład ubezpieczeń pokryje mu ewentualną stratę losową w granicach ubezpieczenia i zgodnie z obowiązującymi go warunkami. Innymi słowy ubezpieczający musi być pewny, że zakład ubezpieczeń wypłaci mu - w określonych okolicznościach - odszkodowanie lub świadczenie w uzgodnionym w umowie terminie oraz odpowiedniej wysokości. Zasadę tę należy rozumieć w sposób bezwzględny .
Zabezpieczenie realności ochrony ubezpieczeniowej należy do obowiązków władzy państwowej. Wobec tego wyróżniamy :
gwarancje prawne - to zapewnienie każdemu ubezpieczającemu prawne możliwości dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia na drodze sądowej i egzekucyjnej. Gwarancje te dodatkowo wzmacnia Rzecznik Praw Ubezpieczeniowych.
gwarancje ekonomiczne - polegają na gotowości finansowej i zabezpieczeniu funduszu na wypłatę odszkodowań w razie każdej potrzeby. Dba o to zakład ubezpieczeń, ale nadzoruje i kontroluje państwo przez Urząd Nadzoru Ubezpieczeń.
Zasada pełności ochrony ubezpieczeniowej Oznacza ona, że ochrona ubezpieczeniowa powinna być pełna tzn., że ubezpieczenia powinny w pełni pokrywać szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych , ale również to, że ubezpieczony nie może się na skutek ubezpieczenia wzbogacić .
Miarą realizacji tej zasady jest stosunek odszkodowania do wartości szkody losowej. O stosunku tym decydują dwa czynniki:
wartość ubezpieczenia, która może być mierzona stosunkiem sumy ubezpieczenia do wartości przedmiotu, który może kształtować się w trojaki sposób:
suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczenia - jest to tzw. niedoubezpieczenie,
suma ubezpieczenia jest równa wartości ubezpieczenia - jest to ubezpieczenie w pełnej wartości,
suma ubezpieczenia jest wyższa od wartości ubezpieczenia - jest to nadubezpieczenie,
wysokość odszkodowania, którą mierzy się porównując z rozmiarami szkody . Zasada powszechności ochrony ubezpieczeniowej Ideą tej zasady jest ekstensywny rozwój ubezpieczeń, a więc maksymalne upowszechnienie usług ubezpieczeniowych. Zagadnienie to należy rozpatrywać z punktu widzenia :
podmiotów korzystających z ochrony ubezpieczeniowej (powszechność podmiotowa ubezpieczeń),
ubezpieczanych przedmiotów (powszechność przedmiotowa ubezpieczeń),
rodzajów ryzyk objętych odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń.
W celu zmierzenia powszechności ubezpieczeń oblicza się stosunek liczby obiektów (lub osób) faktycznie ubezpieczonych do liczby wszystkich obiektów (lub osób), które mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową.


(…)

… działające w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Ubezpieczenia społeczne z kolei są realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasę Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych (KRUS);
- przedmiot ubezpieczenia; ubezpieczenia gospodarcze mogą być majątkowe lub osobowe, natomiast ubezpieczenia społeczne są wyłącznie ubezpieczeniami osobowymi;
- sposób powstania stosunku…
… ubezpieczeń majątkowych są różne wartości majątkowe w postaci rzeczy (mienie ruchome i nieruchome, urządzenia itp.) oraz interes majątkowy ubezpieczającego. Zatem przedmiotem tego ubezpieczenia mogą być konkretne dobra materialne, a także bieżące lub przyszłe pasywa i aktywa podmiotu ubezpieczenia. Mówiąc o pasywach chodzi o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli ubezpieczenie zobowiązań…
… działające w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Ubezpieczenia społeczne z kolei są realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasę Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych (KRUS);
- przedmiot ubezpieczenia; ubezpieczenia gospodarcze mogą być majątkowe lub osobowe, natomiast ubezpieczenia społeczne są wyłącznie ubezpieczeniami osobowymi;
- sposób powstania stosunku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz