Pojęcie i zakres ubezpieczeń - wykład.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i zakres ubezpieczeń - wykład. - strona 1 Pojęcie i zakres ubezpieczeń - wykład. - strona 2 Pojęcie i zakres ubezpieczeń - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie i zakres ubezpieczeń Ubezpieczenia gospodarcze, wychodząc naprzeciw potrzebą klientów, od dawna zajmują istotne miejsce w sferze usług. Pierwowzorów dzisiaj spotykanych form ubezpieczeń doszukać się można już w starożytności.
Z usług ubezpieczeniowych korzystają zarówno gospodarstwa domowe, podmioty gospodarcze i instytucje, a oferta ubezpieczeniowa ewoluuje w kierunku pozwalającym odpowiadać na coraz to nowe ich preferencje . Ubezpieczenia w dużym stopniu przyczyniają się do zaspokojenia drugiej potrzeby z piramidy Maslowa, czyli potrzeby bezpieczeństwa .
Ubezpieczenie jest instytucją, która ma znieść lub ograniczyć ciężar pewnych zdarzeń losowych, których ryzyko nastąpienia towarzyszy człowiekowi na każdym etapie jego życia.
Problematyka ubezpieczeniowa ma charakter interdyscyplinarny, łączą się tu aspekty ekonomiczne, prawne, finansowe, matematyki i statystyki ubezpieczeniowej oraz marketingowe . Zdefiniowanie słowa „ubezpieczenie” jest trudne, ponieważ inaczej to pojęcie rozumie prawnik, ekonomista lub specjalista ds. ubezpieczeń. Wiąże się to z faktem, że działalność ubezpieczeniowa łączy w sobie wiele różnych elementów, a jej cele i zadania mogą być rozpatrywane z różnych punktów widzenia. Ujęcie tych wszystkich aspektów w jednej definicji jest niemożliwe .
W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele definicji ubezpieczenia, które choć określają to samo, kładą akcent na różne elementy tego pojęcia. J. Łazowski definiuje ubezpieczenia jako:
„urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek przez zdarzenia losowe odznaczające się pewną prawidłowością, w drodze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jednostek, którym zagrażają te same zdarzenia losowe” .
To definicja z ekonomicznego punktu widzenia, jest ona najczęściej przytaczana w literaturze ubezpieczeniowej.
A. Banasiński za podstawę przyjął rolę i funkcję ubezpieczeń i sformułował definicję:
„ubezpieczenie jest multiregulatorem procesów rozwoju gospodarki narodowej zakłócanym przez zdarzenia losowe - klęski żywiołowe i nieszczęśliwe wypadki. Koszt tej regulacji rozkłada się bezpośrednio lub pośrednio na z góry określone jednostki (prawne lub fizyczne) korzystające z tego regulatora” . Według W. Warkałło ubezpieczenie to forma repartycji (rozłożenia) strat w dwóch wymiarach: w przestrzeni, gdyż fundusz, z którego pokrywana jest strata, tworzony jest ze składek wielu osób, w czasie, gdyż składki te są płacone z reguły przez długi okres, często w ratach

(…)

…, Poznań, 1996, s. 45.
E. Próchniak, Ubezpieczenia majątkowe dla przedsiębiorstw, Zeszyt 211, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz, 2001, s. 17.
Kodeks Cywilny, Komentarz, Tom II, red. Pietrzykowski, Warszawa, 2003, art. 805
Ubezpieczenia, rynek i ryzyko, praca zbiorowa pod red. W. Ronki-Chmielowiec, s. 35.
P. Jedynak, Polityka ubezpieczeń w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999, s. 43; Ubezpieczenia, rynek i ryzyko, praca zbiorowa pod red. W. Ronki-Chmielowiec, s. 36.
J. Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, s. 21.
Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, praca zbiorowa pod red. A. Wąsiewicza, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz, 1997, s. 93. Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, praca zbiorowa pod red. A. Wąsiewicza, s. 93…
… i ułatwiają planowanie działalności gospodarczej,
sprawnie działający system ubezpieczeń pozwala podejmować bardziej ryzykowne przedsięwzięcia, wprowadzać innowacyjne produkty i usługi,
obniżają koszty pozyskania kapitału ponieważ zwiększają pewność inwestorów,
zapewniają bezpieczeństwo finansowe obywateli przez ochronę ich majątku,
przesuwają bieżące wydatki konsumpcyjne na okres późniejszy,
uzupełniają…
… prawidłowością.
W ujęciu prawnym (według Kodeksu Cywilnego) ubezpieczenie to wiążący ubezpieczyciela z ubezpieczającym stosunek prawny na podstawie, którego zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.
W podstawowy ujęciu ubezpieczenie to:
- transfer ryzyka z jednostki na grupę; w tym aspekcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz