Ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe - wykład.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe - wykład. - strona 1 Ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe - wykład. - strona 2 Ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia wypadku, w tym przypadku przy pracy i choroby zawodowej.
Ubezpieczenie choroby.
Ubezpieczenie casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych.
Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych.
Ubezpieczenie casco statków powietrznych.
Ubezpieczenie żeglugi morskiej i śródlądowej.
Ubezpieczenie przedmiotów w transporcie.
Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami.
Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych.
Ubezpieczenie cywilne wszelakiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym.
Ubezpieczenie cywilne wszelakiego rodzaju, wynikające z posiadania i użytkowania pojazdów powietrznych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie ujętej w grupach 10-12.
Ubezpieczenie kredytu.
Gwarancja ubezpieczeniowa
Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych.
Ubezpieczenie ochrony prawnej.
Ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.
Literatura przedmiotu dostarcza szeregu propozycji w tym zakresie, a najważniejsze przedstawiono w tabeli 1.2. Tabela 1.2. Przegląd klasyfikacji ubezpieczeń Autor Kryterium
Rodzaje ubezpieczeń
J. Łazowski
przedmiot ubezpieczenia
osobowe i majątkowe
charakter prawny ubezpieczenia publiczne i prawne
forma powstania stosunku
ubezpieczenia
dobrowolne i przymusowe
geneza i cel powstania
prywatne i społeczne
A. Balasiński
przesłanki powstania, cele
społeczne i gospodarcze
przedmiot objęty ochroną ubezpieczeniową
majątkowe i osobowe
powstanie stosunku ubezpieczenia
obowiązkowe i dobrowolne
podział ustawowy
ubezpieczenia na życie
i pozostałe ubezpieczenia osobowe
oraz ubezpieczenia majątkowe
J. Monkiewicz
stopień swobody w zakresie nawiązania
stosunku ubezpieczenia
obowiązkowe i dobrowolne
przedmiot ubezpieczenia
osobowe i majątkowe
podmiot ubezpieczenia
podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
długość stosunku ubezpieczenia
Krótkoterminowe
i długoterminowe
A. Kufel-Siemińska
geneza, instytucje oferujące…
społeczne i gospodarcze
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz