Zagadnienia organizacyjne z przedmiotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia organizacyjne z przedmiotu - strona 1 Zagadnienia organizacyjne z przedmiotu - strona 2 Zagadnienia organizacyjne z przedmiotu - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Zagadnienia organizacyjne: Program zajęć :
Związki występujące pomiędzy ryzykiem a ubezpieczeniami (definicja ryzyka w ubezpieczeniach, rodzaje ryzyka, które można ubezpieczyć)
Zarządzanie ryzykiem
Miejsce ubezpieczenia wśród różnych metod
Definicja ubezpieczenia, wady, zalety
Sposoby zarządzania ryzykiem
Funkcje ubezpieczeń (nie ma tutaj jedności podglądów)
Zasady działania ubezpieczeń (bezwzględnie obowiązujące, Np. realności ochrony ubezpieczeniowej , zasady o charakterze postulatywnym, - jeśli będą przestrzegane wystąpią lub będą większe korzyści, Np. Zasada powszechności )
Klasyfikacja ubezpieczeń (działy, rodzaje, grupy ubezpieczeń)
Cechy charakterystyczne tych zbiorowości (charakterystyka produktów ubezpieczeniowych)
Umowa ubezpieczenia, stosunki ubezpieczenia - jak zawierana jest umowa, w jakim trybie, rodzaje polis
Reasekuracja (ubezpieczenie ubezpieczenia albo ubezpieczenie ubezpieczyciela, umowa reasekuracji i inne umowy)
Rynek ubezpieczeniowy (rozwiązania Polskie zostały w pełni dostosowane do rozwiązań unijnych)
Literatura podstawowa :
„Ubezpieczenia”, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Handszke oraz Jana Monkiewicz, Poltex, Warszawa 2010
„Podstawy ubezpieczeń”, praca zbiorowa pod redakcją Jana Monkiewicza (Tom I (mechanizmy funkcje) - literatura podstawowa, Tom II (produkty) i Tom III (przedsiębiorstwo) - literatura uzupełniająca
„Ubezpieczenia gospodarcze”, praca zbiorowa pod redakcją T. Sangowskiego
„Ubezpieczenia non life”, praca zbiorowa pod redakcją Ewy Wierzbickiej, 2010, CDW sp. z o.o.
Akty prawne:
Pakiet ustaw ubezpieczeniowych z 2003 roku (ustawa o nadzorze nad rynkiem ubezpieczeniowym straciła aktualność):
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej,
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych
Kodeks Cywilny (ubezpieczenia majątkowe i osobowe)
ISA - Internetowy System Aktów Prawnych
Literatura uzupełniająca :
„Wstęp do nauki o ubezpieczeniach”, Łazowski
„Reasekuracja”, Montalbetti (w zakresie reasekuracji)
„Ubezpieczenia w gospodarce narodowej”, praca zbiorowa pod redakcją A. Wąsiewicza
Egzamin :
Test wielokrotnego wyboru
Trzeba mieć zaliczenie
Temat: Ryzyko Alan Dealer wyłożył ekonomiczną definicję ryzyka, a najważniejsza teza jego pracy sprowadzała się do spojrzenia, że ryzyko jest czymś obiektywnym skorelowanym z subiektywną niepewnością.
2 rodzaje niepewności:
subiektywna
obiektywna - nazwał ją ryzykiem
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz