Ubezpieczenia w turystyce- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia w turystyce- wykład 3 - strona 1 Ubezpieczenia w turystyce- wykład 3 - strona 2

Fragment notatki:

3 wyklad
Podzial ubezpieczen z uwagi na branze:
= zyciowe (dzial I)
= pozostale osobowe + majatkowe (dzial II)
Podział ubezpieczę z uwagi na autonomie stron:
= dobrowolne
= obowiązkowe
Podział ubezpieczę z uwagi na poziom dywersyfikacji ryzyka:
= bezpośrednie (ubezpieczenie)
= pośrednie (reasekuracja)
Podział ubezpieczę z uwagi na prawna regulacje:
= lodowe (k.c.)
= morskie (k.m.)
Podział ubezpieczę z uwagi na typ interesu stanowiącego przedmiot ochrony:
= wartości majątkowe
= wartości niemajątkowe (dobra osobistenp. zycie, zdrowie)
Podział ubezpieczę z uwagi na okres ubezpieczenia:
= krótkoterminowe
= średnioterminowe czyli roczne (zabezpieczenie finansowe org.tur)
= długoterminowe (wieloletnie)
Podział ubezpieczę z uwagi na liczbę ubezpieczonych podmiotów lub przedmiotów:
= jednostkowe (indywidualne)
= zbiorowe (wielość przedmiotów ubezpieczenia)
= grupowe (wielość ubezpieczonych osób)
Podział ubezpieczę z uwagi na stopień oznaczalności ubezpieczonego:
= imienne
= bezimienne
= na rzecz tego, kogo dotyczy
Ubezpieczenie komercyjne:
1. Działalność ubezpieczeniowa m na celu osiągniecie zysku
2. Składka stała a priori
3. Jeden stosunek prawny
4. Ryzyko gospodarcze ponosi grupa kapitałowa (np. akcjonariusze)
5. Wyraźne rozwarstwienie grup interesow: właścicieli kapitałów i uslugobiorocow (ubezpieczonych). Sa to podmioty zewnętrzne wobec siebie, które nie maja wspólnych interesów.
6. Silna potrzeba reasekuracji
7. Potrzeba pośredniej dystrybucji ubezpieczę.
8. Stosunkowo duże koszty administracyjne
Ubezpieczenie wzajemne:
* działalność ubezpieczeniowa o charakterze non profit
* składka niestała (zwroty lub dopłaty po zakończeniu okresu rozliczeniowego)
* dwa stosunki prawne: stosunek ubezpieczenia i stosunek członkostwa w towarzystwie (TUW)
* ryzyko gospodarcze ponosi wspólnota ubezpieczonych członków
* tożsamość interesów członków towarzystwa (zwłaszcza posiadających udziały) oraz osób ubezpieczę
* mniejsza potrzeba reasekuracji (niedobór składki może zostać uzupełniony przez dopłaty członków składek)
* niewielki udział pośredników w zdobywaniu nowych członków towarzystwa, będących zarazem ubezpieczajacacymi
* stosunkowo niskie koszty administracyjne


(…)

…, liczbowe i zakłady wydaje sie ponad 8krotnie mniej aniżeli na składki z tytułu ubezpieczeń gospodarczych.
Zdarzenie losowe - SA to obiektywne (realne) stany świata zewnętrznego, będące urzeczywistnienia sie okeslonych ryzyk, powoduje straty badz zwiekszone potrzeby finansowe u osoby, w stosunku do ktorej dane zdarzenie sie realizuje.
Wypadek ubezpieczeniowy - przewidziane w umowie ubezpieczenia zdarzenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz