Systemy Ubezpieczeń - strona 2

note /search

Reasekuracja - prezentacja - System ubezpieczeń

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Systemy Ubezpieczeń
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1379

System ubezpieczeń 1 1. 2. 3. 4. 5. Czym jest reasekuracja? Dlaczego korzysta się z reasekuracji? Coś więcej o reasekuracji … Funkcje umów reasekuracyjnych. Instytucje reasekuracji. 2 Reasekuracja jest umową, na mocy której jede...

Rynek ubezpieczen komunikacyjnych - Ubezpieczenie Odpowiedzialności

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Systemy Ubezpieczeń
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

Wykonali: Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej(OC) Ubezpieczenie Autocasco (AC) Ubezpieczenie Assistance Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Ochrona Prawna w Ruchu Drogowym (OP)...

Rynek ubezpieczen mieszkań i domów - prezentacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Systemy Ubezpieczeń
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1057

Rynek ubezpieczen mieszkan i domow oraz porowanie ubezpieczenia mienia(mieszkanie,dom) w wybranych firmach ubezpieczeniowych ZIIP rok IV, gr2 1 Spis treści 1.Rynek ubezpieczeń domów i mieszkań 2. Rodzaje ubezpieczeń 3. Co zyskujemy i jaki jest zakres ubezpieczenia majątkowego 4.Katalog wy...

Ubezpieczenia gospodarcze - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Systemy Ubezpieczeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Funkcja ubezp gospod: -f. Ochrony ubezp(usługa polegajaca na sprzedazy ochrony ubezpieczeniowej, przejecie przez zakład ubezp skutkow zdarzen losowych)f.prewencyjna (działalnosc zmierzajaca do zmniejszenia szkod losowych poprzez ograniczenie ich rozmiaru,jak i zmniejszenie prawdopodobienstwa ryz...

Ubezpieczenia ogniowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Systemy Ubezpieczeń
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623

Formy ubezp ogniowego:  jako samodzielnie ubezp od ognia  jako element pakietu ubezp kierowanych do włascicieli domow,mieszkan,firm  jako ubezp całosciowe od wszelkich rodzajow ryzyka Co obejmuje ubezp od ognia  budynki i budowle  mienie ruchome(maszyny,narzedzia,srodki transportowe,srod...

Ubezpieczenie komunikacyjne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Systemy Ubezpieczeń
Pobrań: 77
Wyświetleń: 567

Ubezpieczenie komunikacyjne obejmuje: UbezpieczenieOC(obowiazkowe),autocasco,ubezp assistance,ubezp od nastepstw nieszczesliwych wypadkow kierowcy i pasazerow,ubezp OC w ruchu zagranicznym,inne np bagazu. Ubezpieczenie OC uznaje za szkode po...

Ubezpieczenia gospodarcze - omówienie zagadnienia

 • Systemy Ubezpieczeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

Funkcja ubezp gospod: -f. Ochrony ubezp(usługa polegajaca na sprzedazy ochrony ubezpieczeniowej, przejecie przez zakład ubezp skutkow zdarzen losowych)f.prewencyjna (działalnosc zmierzajaca do zmniejszenia szkod losowych poprzez ograniczenie ich rozmiaru,jak i zmniejszenie prawdopodobienstwa ryz...

Ubezpieczenia ogniowe - omówienie

 • Systemy Ubezpieczeń
Pobrań: 98
Wyświetleń: 826

Formy ubezp ogniowego:  jako samodzielnie ubezp od ognia  jako element pakietu ubezp kierowanych do włascicieli domow,mieszkan,firm  jako ubezp całosciowe od wszelkich rodzajow ryzyka Co obejmuje ubezp od ognia  budynki i budowle  mienie ruchome(maszyny,narzedzia,srodki transportowe,srod...