Otwarte Fundusze Emerytalne - prezentacja - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otwarte Fundusze Emerytalne - prezentacja - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - strona 1 Otwarte Fundusze Emerytalne - prezentacja - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - strona 2 Otwarte Fundusze Emerytalne - prezentacja - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - strona 3

Fragment notatki:

Gr. 2
 OFE,
czyli Otwarty Fundusz Emerytalny jest
częścią systemu emerytalnego, z którego
w przyszłości będzie wypłacana Twoja
emerytura.
 Do OFE Zakład Ubezpieczeń Społecznych w
każdym miesiącu przekazuje część składki na
ubezpieczenie społeczne. Obecnie składka ta
wynosi 2,3% z wynagrodzenia.
 Składki do OFE są wpłacane tylko przez ZUS.
Klient nie może nic wpłacić sam.
System emerytalny w Polsce opiera się na działaniu tak
zwanych trzech filarów. OFE jest to tzw. II filar.
Głównym zadaniem
OFE jest
gromadzenie i
pomnażanie
składek. Środki
finansowe członków
OFE są inwestowane
w celu wypłaty
funduszy członkom
po osiągnięciu wieku
emerytalnego.
Do OFE musi przystąpić każda osoba, która jest
urodzona po 31.12.1968 roku, za którą była
odprowadzona składka do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Przykład:
 osoba pracująca na podstawie umowy o pracę,
 osoba pracująca na podstawie umowy zlecenie,
 osoba odbywająca płatny staż,
 osoba prowadząca pozarolniczą działalność
gospodarczą,
 osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych,
 osoba pobierająca stypendium.
Obecny system emerytalny funkcjonuje od
01.01.1999r. Oparty jest on na następujących
aktach prawnych:
 Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych z dnia 28.08.1997r.
 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17.12.1998r.
 Ustawa o Pracowniczych Programach
Emerytalnych z dnia 20.04.2004r.
 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z
dnia 13.10.1998r.
 Ustawa o Indywidualnych Kontach Emerytalnych
z dnia 20.04.2004
Zgodnie z ustawą Otwarty Fundusz
Emerytalny powinno się wybrać w ciągu 7 dni
od rozpoczęcia pierwszej pracy. Jednak w
praktyce na wybór OFE masz więcej czasu.
Wszystkie osoby, które nie wybiorą
Funduszu Emerytalnego samodzielnie zostaną
poddani losowaniu OFE, które odbywa się
dwa razy w roku. Losowanie jest
przeprowadzane przez ZUS. Zgodnie z ustawą
w losowaniu OFE nie biorą udziału
największe Fundusze Emerytalne, dlatego
warto samodzielnie wybrać OFE.
 Tak.
Każda osoba, która nie ukończyła 50
roku życia oraz wykonuje działalność
zarobkową, objętą obowiązkiem
odprowadzenia składki do ZUS, może i ma
obowiązek zapisać się do otwartego funduszu
emerytalnego OFE. Dotyczy to również
studentów, którzy pracują i z tego tytułu
odprowadzana jest za nich składka na
ubezpieczenie emerytalne (zawsze, gdy
została podpisana umowa o pracę) lub na
własny wniosek zostali dobrowolnie objęci
ubezpieczeniami.
Obecnie istnieje 14 OFE:


ING
Aviva(Cu)
PZU
Amplico
Generali
AXA
Nordea
AEGON
Allianz
PKO BP Bankowy
Pocztylion
Warta
PKO
POLSAT

Wskaźnik według liczby uczestników [mln]
Źródło : www.pregofinance.pl

Wskaźnik według wartości aktywów [mld zł]
Źródło : www.pregofinance.pl

Wskaźnik według wartości jednostki rozrachunkowej [zł]
Źródło : www.pregofinance.pl

Wskaźnik Information Ratio [pkt]
Źródło : www.pregofinance.pl

Wskaźnik według kosztów [%]
Źródło : www.pregofinance.pl ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz