Obrót komisowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obrót komisowy-opracowanie - strona 1 Obrót komisowy-opracowanie - strona 2 Obrót komisowy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

RACHUNKOWOŚĆ OBROTU TOWAROWEGO
WYKŁAD 11 17.05.2011
OBRÓT KOMISOWY Specyficzne formy obrotu towarowego
Obrót komisowy Obrót barterowy
Obrót komisowy
Umowa komisu - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (K.c.) - jest szczególnym rodzajem pośrednictwa handlowego.
Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym (art, 765 K.c.).
Strony umowy komisu
KOMISANT - podmiot, który przyjmuje zlecenie sprzedaży rzeczy przekazanej mu w tym celu przez komitenta. Działa we własnym imieniu, ale na rachunek komitenta. Za dokonanie sprzedaży uzyskuje prowizje od komitenta
KOMITENT- osoba, która wydaje rzecz komisantowi i zleca dokonanie jej sprzedaży.
Za dokonanie sprzedaży komisant uzyskuje od komitenta prowizję komisową. Wysokość prowizji komisowej wynika z umowy zawartej między komisantem i komitentem. Zazwyczaj jest ona ustalana w procencie od wartości netto sprzedanych towarów komisowych. Komisant nabywa roszczenie o zapłatę prowizji z chwilą, gdy komitent otrzymał rzecz albo cenę (art. 772 K.c.). Jeżeli umowa ma być wykonywana częściami, komisant nabywa roszczenie o prowizję w miarę wykonywania umowy. Komisant może żądać prowizji także wtedy, gdy umowa nie została wykonana z przyczyn dotyczących komitenta.
Umowa komisu, oprócz prowizji, powinna określać :
cenę sprzedaży komitenta,
termin rozliczenia komisanta z komitentem,
odpowiedzialność materialną komisanta za powierzony mu towar,
termin po upływie którego komisant może zażądać od komitenta odebrania nie sprzedanego towaru.
Ogólny schemat umowy komisu
komitent przekazuje komisantowi towar
komisant sprzedaje towar
komisant reguluje zobowiązanie wobec komitenta z tytułu sprzedaży jego towaru
Celem zlecenia komisowego jest zawarcie przez komisanta z osobą trzecią umowy sprzedaży przy czym może on występować jako:
sprzedawca kupujący
komis sprzedaży komis kupna


(…)

… podatku.
Przykład
Spółka X przekazała spółce Y w ramach umowy komisu towary, które zgodnie z umową miały zostać sprzedane za 4.000 zł. Prowizję komisanta ustalono jako 15% z tej kwoty czyli 600 zł
Podatek należny u komitenta wynosi:
(4.000 - 600) * 23/123= 635,77
Podstawa opodatkowania wyniesie wiec:
4.000 - 600 - 635,77 = 2.764,23
Podatek należny u komisanta ( z tyt. dokonanej sprzedaży) wyniesie:
4.000…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz