Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 3276
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 1 - strona 1 Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 1 - strona 2 Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 1
Literatura: 1) Stanisław Dolata „ Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym” Wolter Kluwers Biznes, Wa-wa 2009
2) Halina Litwińczuk „Prawo podatkowe przedsiębiorców” , Dom wydawniczy ABC 2008
3) Paweł Felis, Michał Jamroży, Joanna Ślęzak, Matusewicz „Podatki i składki w działalności przedsiębiorców” Difin, Warszawa 2010
4) Janina Ickiewicz „Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw” PWE, Warszawa 2009
5) Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od: osób fizycznych ,towarów i usług, podatkach zryczałtowanych
WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z PODATKIEM
Rys historyczny - podatek
Źródeł podatków można się doszukiwać w historycznie odległych formach danin. Danina stanowiła realizację obowiązkowego świadczenia ponoszonego na rzecz władzy publicznej. Początkowo przekazywana była w naturze, w postaci pracy lub obowiązku służby, później jako pieniądz. Danina to pojęcie stanowiące formę wyjściową dla ukształtowania pojęcia podatku jako pieniężnej formy daniny publicznej. Daniny publiczne to wszelkie formy przejmowania wartości materialnych bądź usług przez państwo od mieszkańców jego terytorium. Daniny z czasem przybrały więc formę pieniężną. W drugiej połowie XX wielu skupiono się na nowych kierunkach:
- modernizacji zasad poboru konsumpcyjnych;
- działaniach zmierzających do harmonizacji podatków (głównie pośrednich) w sposób zapewniający swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i siły roboczej.
ISTOTA PODATKU I SYSTEM PODATKOWY
Do podstawowych obowiązków przedsiębiorców należy zapłata redystrybucyjnych świadczeń pieniężnych na rzecz funduszy publicznych, czyli budżetu państwa, budżetów samorządowych oraz innych funduszy publicznych.
Wśród danin publicznych wyróżnić można:
podatki,
parapodatki - obejmujące w szczególności: składki na obligatoryjne fundusze, cło, opłaty.
Do 1998r. podatek jako kategoria prawno-finansowa nie był definiowany żadnym aktem prawa powszechnie obowiązującego. Dopiero ustawa „Ordynacja podatkowa” wprowadziła w art.6 jego pojęcie. Definiując podatek należy wskazać 2 aspekty:
ekonomiczny, według którego podatek jest:
instrumentem pozwalającym państwu „wypchnąć” realną konsumpcję z sektora prywatnego i przesunąć ją do sektora publicznego,
zawłaszczeniem przez państwo z pozycji dominium części dochodu wytworzonego przez jakiś czynnik wytwórczy,
instrumentem wywołującym efekty dochodowe, ponieważ jako przymusowe świadczenie pieniężne zawęża ograniczenie budżetowe płatnika podatku. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz