ŚRODKI PUBLICZNE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ŚRODKI PUBLICZNE - strona 1 ŚRODKI PUBLICZNE - strona 2

Fragment notatki:

ŚRODKI PUBLICZNE Środki Publiczne. To ogół zasobów finansowych państwa przeznaczonych na realizację zadań publicznych.
Relatywnie: Dochody publiczne - Wydatki publiczne == Przychody budżetowe - Rozchody budżetowe Środki Publiczne. Są to: dochody publiczne , do których zalicza się: daniny publiczne - podatki oraz inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynikających z odrębnych ustaw. pozostałe dochody - do których zalicza się:
opłaty
dochody z mienia, a w szczególności z najmu oraz dzierżawy i umów o podobnym charakterze oraz dywidendy od wniesionego kapitału
dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz ze świadczenia usług
spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
inne dochody uzyskane na podstawie odrębnych przepisów bezzwrotne środki pieniężne ze źródeł zagranicznych (pochodzące m.in. z budżetu UE)
środki z funduszy strukturalnych i z funduszy spójności UE (np. z funduszy PHARE, SAPARD) przychody publiczne budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące ze: ze sprzedaży papierów wartościowych
z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa
ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych
z otrzymanych pożyczek i kredytów przychody jednostek sektora finansów publicznych uzyskiwane w związku z prowadzoną przez nie działalnością Daniny publiczne - są to wszystkie formy przejmowania przez państwo lub związek publiczno-prawny świadczeń pieniężnych lub majątkowych, a także innych świadczeń od obywateli tego państwa.
Historycznie wykształciły się następujące rodzaje danin publicznych:
daniny osobiste
daniny rzeczowe
daniny pieniężne, wśród których wyróżniamy: Podatki - to publiczno-prawne przymusowe, nieodpłatne, bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz skarbu państwa, województwa, powiatu lub gminy wynikające z ustawy podatkowe Opłaty - jest daniną różniącą się od podatkuty, że za jej uiszczenie otrzymujemy świadczenie wzajemne Dopłaty - to formy partycypacji uczestników w kosztach inwestycji publicznych Cła - to świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa związane z przepływem towarów przez granicę państwową Bezzwrotne środki finansowe ze źródeł zagranicznych - są to wszelkie środki pochodzące z budżetu UE lub innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych (np. z tytułu pomocy zagranicznej, z tytułu doszkodowań i rekompensat) uzyskiwane na podstawie zawartych umów międzynarodowych. Są włączone do budżetu państwa a ich limity oraz organ odpowiedzialny za ich realizację określone sa w załączniku do ustawy budżetowej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz