Planowanie finansowe- wykład 14

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie finansowe- wykład 14 - strona 1 Planowanie finansowe- wykład 14 - strona 2 Planowanie finansowe- wykład 14 - strona 3

Fragment notatki:

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 14
Podatek od środków transportowych
Podstawa prawa:
Ustawa z 12.01..1991 o opłatach i podatkach lokalnych t.j. Wdrożenie dyrektyw
W spawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego
W sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów przez samochody ciężarowe.
Podmiot podatku: art. 9
Os. Fizyczne , oso prawne, będą właścicielami środków transportowych
Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej na które środek transportowy jest zarejestrowany
Posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzoną przez osobę zagraniczną podmiotowi polskiemu
Przedmiot podatku: art. 8
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t,
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t,
Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i powyżej 12 t,
Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do stosowania łączniez naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12t,
Przyczepy i naczepy , które lnie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszcz masę całk równą lub wyższą niź 12 t
Z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
autobusy
ZWOLNIENIA: art12.
NA ZASADACH WZAJEMNOŚCI-ŚRODKI TRANSPORTOWE będące w posiadaniu ptzedstaiwcielstw dyplomatycznych , urzędów konsularnych, misji zagranicznych,
Środki transportu stanowiące zapasy mobilizacyjne
Pojzady specjalne,
Pojazdy zabytkowe,
USTALA RADA GMINY
W drodze uchwały
Nie wyższe nię określone w ustawie
Samochody osobowe/dopuszczalna masa całkowita
Ciągniki siodłowe i balastowe/dopuszczalna masa całkowita
Przyczepy i naczepy/dopuszczalna masa całkowita
Autobusy
Stawki można różnicować dla poszczególnych rodzajów pojazdów uwzględniając w szczególności jego wpływ na środowisko naturalne, rok produkcji, albo liczbę miejsc do siedzenia
OBOWIĄZEK PODATKOWY
Zasada: art. 9 ust 4
Powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium RP.
Nabycie ś t już zarejestrowanego- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został nabyty.


(…)

…:
Strony dokonujące czynności objęte przedmiotem podatku
ZWOLNIENIA PODDMIOTOWE:
Państwa obce i ich przedstawicielstwa pod warunkiem wzajemności ,
Organizacje pożytku publicznego w zakresie czynności związanych z działalnością statutową,
Jednostki samorządu terytorialnego,
Skarb Państwa
Osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny.
Przedmiot podatku:
CZYNNOŚCI CYWLINOPRAWNE
Umowy sprzedaży oraz zamiany i rzczy i praw majątkowych
Umowy pożyczki
Darowizny
Dożywocie
O dział spadku,sienie wspówłasnosci
Ustanowienie hipoteki
Ustanowienieodpłatnego użytkowania Umowy spółki
ZMIANY UMÓW D DOT. CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

… po miesiącu w którym ś t został ponownie dopuszczony do ruchu
Wygasa-z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające obowiązek.
OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH;
Złożenie do 15 lutego deklaracji na podatek od środków transportu na dany rok podatkowy lub
W ciągu 14 dni od zaistnienia obowiązku podatkowego
Korekta deklaracji (14dni) w sytuacji:
Powstania lub wygaśnięcia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz