Podatek od środków transportowych.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek od środków transportowych. - strona 1 Podatek od środków transportowych. - strona 2

Fragment notatki:

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, które są właścicielami przedmiotu opodatkowania w tym podatku. Ponadto podmiotem są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany (art. 9 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 12 ton, 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do 12 ton, 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego, 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
7) autobusy. Podstawą opodatkowania jest określony środek transportowy, a dokładnie ilość posiadanych przez podmiot podatku od środków transportowych przedmiotów tego podatku. Wysokość podatku od środków transportowych przykłady: -od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 656,28 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1093,96,
c) powyżej 9 ton - 1312,75,
-od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton - 2505,15 zł,
-od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1531,54 zł,
-od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1312,75 zł,
-od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1531,54 zł,


(…)

… po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty (art. 9 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Na podatnikach tego podatku ciąży obowiązek składania, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta) deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzony na określonym formularzu. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz