Podatek od środków transportowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek od środków transportowych-opracowanie - strona 1 Podatek od środków transportowych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podatek od środków transportowych Jest to danina o charakterze majątkowym, bezpośrednim, rzeczowym, zwyczajnym i obligatoryjnym. Stanowi dochód gminy. Jest świadczeniem związanym z posiadaniem i eksploatacją określonych środków transportowych. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą zarejestrowania środka transportu. Podmiot Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Przedmiot Własność (posiadanie) wskazanych w ustawie rodzajów środków transportowych. W obecnym stanie prawnym podatkiem tym objęto:
1)  samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony
2)  ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
3)  przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
4)  autobusy Podstawa opodatkowania Pokrywa się z przedmiotem opodatkowania  stanowi ją wskazany w ustawie środek transportowy.
Stawki Mają charakter proporcjonalny i kwotowy. Ich wysokość jest uzależniona od rodzaju środka transportowego oraz jego ładowności. W ustawie określone są górne granice stawek dla poszczególnych pojazdów. Ustawowe stawki są korygowane corocznie w drodze obwieszczenia Ministra Finansów. Określając poziom stawek na dany rok, rada gminy uwzględnia rodzaj środka transportowego, jego wpływ na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc siedzących. Zwolnienia: - ( pod warunkiem wzajemności) środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, konsularnych i innych misji zagranicznych
- środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym
- pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym
Rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe co do określonych kategorii pojazdów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz