Obciążenia obrotu przedsiębiorców podatkiem akcyzowym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obciążenia obrotu przedsiębiorców podatkiem akcyzowym-opracowanie - strona 1 Obciążenia obrotu przedsiębiorców podatkiem akcyzowym-opracowanie - strona 2 Obciążenia obrotu przedsiębiorców podatkiem akcyzowym-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 6 22.03.2011
Obciążenia obrotu przedsiębiorców podatkiem akcyzowym
Podatek akcyzowy i jego autonomia pojęciowa
Podmiot i przedmiot opodatkowania
Zasady ustalania obowiązku podatkowego
Tryb i warunki rozliczeń
Ustawa z 06.12.2008 o podatku akcyzowym Weszła w życie 01.03.2009 Akcyzy to selektywne podatki obrotowe, które obciążają obrót wybranymi dobrami, generalnie przeznaczonymi do bezpośredniej konsumpcji. Akcyzy są jednym z najstarszych obciążeń podatkowych. Obciążenie to adresowane jest do takich dóbr, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb konsumenta, czyli są w powszechnym użytku. Akcyzy z samej zasady stanowią obciążenie dochodu wydatkowanego przez konsumenta, a więc ten fizyczny ciężar akcyzy ponoszą konsumenci. Akcyza jest podatkiem jednokrotnym, a więc wystąpi w ściśle określonym momencie u podmiotu, który jest skazany jako podmiot tegoż podatku. Zatem nie ma tutaj kwestii wartości dodanej w akcyzie, tylko występowanie w jakiej sekwencji obciążającej podmiot realizujący konkretne zdarzenie. Akcyzy są najprostszym podatkiem, jeżeli chodzi o sposób sięgania do dochodu, są stosunkowo wysokie czyli są wydajnym źródłem fiskalnym i w związku z tym akcyzy tworzą największy obszar ryzyka podatkowego dla władzy publicznej. W tym obszarze pojawiają się zachowania związane z unikaniem opłacenia tej daniny. Więc danina ta objęta jest szczególnym nadzorem podatkowym.
Podatek akcyzowy został wprowadzony w Polsce razem z podatkiem od towarów i usług w 1993 roku. Miał łagodny charakter, jeżeli chodzi o konstrukcję. Istotną zmianę przeżyliśmy w roku 2004, kiedy weszliśmy do UE, i byliśmy zmuszeni do przystosowania rozwiązań krajowych do oczekiwań europejskich (wyszło nam to fatalnie, ponieważ Europa była bardziej łagodna w zakresie akcyz niż Polska, wchodząc do UE niektóre dobra były zharmonizowane, niektóre dobra były niezharmonizowane itd. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości nakazał RP doprowadzenie struktury podatku akcyzowego do wymaganych standardów europejskich. Europa nie ma jednej dyrektywy dt. podatków akcyzowych).
Wyroby akcyzowe: wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku 1
Sprzedaż:
Czynność faktyczna lub prawna w wyniku której dochodzi do przeniesienia posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot
Eksport:
Potwierdzony przez urząd celny wywóz wyrobów akcyzowych z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty Europejskiej
Import:
Przywóz wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju


(…)

… 100% w temperaturze 20 ºC zawartego w gotowym wyrobie
Piwo, wino - liczna hektolitrów gotowego wyrobów
Papierosy, tytoń - ilość sztuk/kilogramów + procent maksymalnej ceny detalicznej
Rozliczenie podatku akcyzowego
Podatnik jest obowiązany bez wezwania składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe oraz obliczać i wpłacić podatek na rachunek właściwej izby celnej
Miesięczne…
… i nieskażony
oleje, ropy naftowe
gaz ziemny
preparaty smarowe
papierosy, tytoń do palenia, cygara, cygaretki
Podmioty mające obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy:
podmiot prowadzący skład podatkowy
importer
podmiot dokonujący wewnątrz nabycia
Rodzaje znaków akcyzy
podatkowe znaki akcyzy - będące potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej ich wartość, wynikają z przepisów
legalizacyjne znaki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz