Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 896
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 3 - strona 1 Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 3 - strona 2 Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 3
OBOWIĄZEK I ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE Istota i zakres zobowiązania podatkowego.
Zasady powstawania zobowiązania podatkowego
Odpowiedzialność w stosunkach zobowiązaniowych.
Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego
Wygasanie zobowiązań.
ISTOTA I ZAKRES OBOWIĄZKU I ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO
Obowiązek podatkowy
Nieskonkretyzowana powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie.
Zobowiązanie podatkowe
Wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa lub gminy podatku w wysokości, w terminie oraz miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego.
Cechy zobowiązania podatkowego:
Stanowi normatywne następstwo obowiązku podatkowego Stanowi dwustronną relacje osób kształtowana na podstawie norm prawa
Jedna ze stron zawsze reprezentuje władzę publiczną,
Kształtowanie sytuacji prawnej podatnika musi opierać się na ustawie,
Ustawa stanowi wyłącznie źródło powstawania zobowiązania.
ZASADY POWSTAWANIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO
Zobowiązanie podatkowe powstaje w skutek przekształcenia się w niego obowiązku podatkowego.
Metody przekształcenia zobowiązania art. 21 [Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem]:
Z mocy prawa
Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawodawca wiąże powstanie takiego zobowiązania.
Poprzez wymiar podatku
Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość zobowiązania.
Inne zobowiązania w zakresie ustalania zobowiązania podatkowego:
Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych,
Zaniechanie poboru podatku
Szacowanie zobowiązania podatkowego
ZANIECHANIE USTALANIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO
W całości
Zobowiązanie podatkowe nie powstaje
W części
Zobowiązanie podatkowe ustala się w niższym wymiarze.
Prawo podjęcia decyzji o zaniechaniu przysługuje:
Ministrowi Finansów
organom podatkowym w stosunku do poszczególnych podatników
jeżeli pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika, a w szczególności jego egzystencji
Zaniechanie poboru podatku
Sytuacja w której istniejące zobowiązanie podatkowe nie zostaje zrealizowane
Decyzję o zaniechaniu poboru podatku można wydać tylko wtedy gdy roszczenie podatkowe nie jest wymagalne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz