Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 6 - strona 1 Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 6 - strona 2 Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 6
Zakres przedmiotowy podatku od towarów i usług Art5
Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenia usług na terytorium kraju,
Eksport towarów
Import towarów
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzenie na terytorium kraju
Towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie zostały odsprzedane - w razie rozwiązanie spółki lub zaprzestania działalności.
Dostawa towarów (art. 7)
Przeniesienie praw do rozporządzania towarami jak właściciel Towarami są rzeczy oraz ich części , a także wszelkie postaci energii,
Ważny jest sam fakt wydania towarów i idące za tym w sensie ekonomicznym prawo do rozporządzania towarem jak właściciel Dostawą towarów są zatem również zdarzenia:
Wydania towarów na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu,
Wydania towarów na podstawie umowy komisu,
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
Przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej własności towaru w zamian za odszkodowanie.
Zrównanie z dostawą towarów
Nieodpłatne przekazanie towarów w celach innych niż związanie z prowadzeniem przedsiębiorstwa, jeżeli podatnikowi przysługuje praw do odliczenia podatku naliczonego.
Przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby osobiste podatnika lub jego pracowników, wspólników , udziałowców, domowników, członków organów stanowiących osób prawnych.
Wszelkie przekazanie towarów bez wynagrodzenia (darowizny) wyjątki:
Darowane materiały reklamowe i informacyjne
Prezenty o małej wartości
Max 100zł w roku podatkowym - ewidencja pozwalająca ustalić odbiorców,
10zł jednorazowo
Próbki
Świadczenie usług
Każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów.
Opodatkowaniu podlegają usługi świadczone odpłatnie w tym również
Przeniesienie praw do WNP
Świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej
Opodatkowaniu podlega nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, wspólników, udziałowców, domowników, członków organów stanowiących osób prawnych
Wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
Zwolnienia podmiotowe
Katalog określony w art. 43 ust 1 pkt 2. - 41 wraz z uszczegółowieniem zawartym w ust 7-20.
PODSTAWY OPODATKOWANIA

(…)

… podatkowego
STAWKI PODATKU
Rozwiązanie systemowe
Art. 41
Stawka podstawowa 22%
Stawka preferencyjna 7% (załącznik nr 3)
Stawka preferencyjna 5% (załącznik nr 10)
Zamiany stawek podatku na lata 2011-2013
Art.146a
Stawka podstawowa 23%
Stawka preferencyjna 8% (załącznik nr 3)
W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym zakresie handlu i gastronomii , kwota podatku należnego może być obliczona…
… miesiąca za miesiąc poprzedni
Deklaracja VAT-7
Podatek należny> podatek naliczony -> wpłata do US
Podatek należny< podatek naliczony -> zwrot podatku (pośredni lub bezpośredni)
Pośredni- do odliczenia w następnym miesiącu
Terminy zwrotu bezpośredniego (od dnia złożenia rozliczenia)
Podstawowy - 60dni
Wydłużony - jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania
Skrócony (na wniosek podatnika) - 25 dni
Jeżeli kwoty podatku naliczonego wynikają z faktur w całości zapłaconych.
MAŁY PODATNIK
Jest nim taki podmiot VAT, u którego wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1.200.000 euro.
METODA KASOWA
Polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą otrzymania przez podmiot należności za sprzedane towary i usługi - nie później…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz