Zasady rozliczania podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady rozliczania podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych-opracowanie - strona 1 Zasady rozliczania podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych-opracowanie - strona 2 Zasady rozliczania podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 5 15.03.2011
Zasady rozliczania podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
Istota transakcji wewnątrzwspólnotowych
wewnątrzwspólnotowa dostawa
wewnątrzwspólnotowe nabycie
Informacja podsumowująca
Transakcje wewnątrzwspólnotowe
WDT WNT
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów [art. 13]
Wywóz towarów z terytorium kraju (w wykonywaniu czynności opodatkowanych) na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pod warunkiem, że nabywca towarów jest:
podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby VAT w którymś z innych państw członkowskich
osobą, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium innego państwa członkowskiego
może być tak, że dana osoba nie ma siedziby na terytorium np. Hiszpanii, ale do rozliczeń w Hiszpanii jest zidentyfikowana jako podatnik podatku VAT
Ważne jest to, że towar opuścił terytorium kraju oraz że spełniał w/w kryteria (żeby został zidentyfikowany przez tego, kto go odbiera), bo jeżeli nie będzie spełniał tych kryteriów, to nie ma mowy, żebyśmy wprowadzili rozliczenia w takim charakterze, jakby to była wewnątrzwspólnotowa dostawa. Jeżeli występują usterki w tej identyfikacji, to sprzedaż traktowana jest jako sprzedaż krajowa, a problem tkwi w tym, jaka będzie zastosowana stawka.
Ogólne zasady
Obowiązek podatkowy WDT: 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy [art.20 ust.1]
Obowiązek podatkowy powstaje w innej sekwencji niż w obrocie krajowym (obrót krajowy -wg faktury, płatności). Występują pewne odstępstwa:
Przed 15. dniem każdego miesiąca zostanie wystawiona faktura. Wtedy obowiązek podatkowy będzie powstawał w dacie wystawienia faktury.
Na poczet dostaw wewnątrzwspólnotowych otrzymano zaliczki. Wtedy obowiązek podatkowy będzie powstawał w dacie zaliczki.
Stawki: Podlega opodatkowaniu stawką 0% [art.42 ust.1]
Stawka w tych typach transakcji jest to stawka 0, a więc transakcja jest opodatkowana, ale dla tej? stawki nie ma podatku należnego. Jeżeli dane zdarzenie nie może zostać uznane jako dostawa wewnątrzwspólnotowa, to stawka zastosowana będzie taka jak dla obrotu krajowego, więc wg przedmiotu tego obrotu, a nie wg typu dostawy. Stąd bardzo ważne jest identyfikowanie tych odbiorców. Kiedy towar opuszcza kraj, opuszcza go z taką super stawką, a kraju niestety trzeba płacić wyższe stawki.
Umówiono się, że żadne państwo nie może czerpać korzyści z towaru, który niejako powinien zapewniać dopływ do budżetu danego państwa. W związku z czym zawsze jest tak, że towar, kiedy opuszcza terytorium danego państwa (w układzie wewnątrzwspólnotowym, z krajami trzecimi), zawsze opuszcza kraj ze stawką 0, tzn., że wszyscy wysyłający, dostawcy w praktyce będą mieli nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, a więc zwrotu z budżetów krajowych. Kiedy towar przechodzi do innego państwa, to przechodzi z taką wartością czystą, bez narzutu podatkowego. Kraj, który otrzymuje dany towar, ma obowiązek narzucić na ten towar swój własny system fiskalny czyli narzucić swoje rozwiązania vatowskie. Np. towar wchodzący do Szwabów :P będzie obciążony stawką, np. 20%, tą stawką będzie ten towar obciążony. Stąd też niemiecki odbiorca jako nabywca, podmiot wewnątrzwspólnotowy ustali podatek należny od tego co niejako nabył. Potem ten podatek przekształci się w podatek naliczony, kiedy ten towar będzie przez tego niemieckiego odbiorcę sprzedawany. U nabywców powstaje dualne rozwiązanie. Dlatego ważne jest, aby identyfikować nabywcę, bo to on ustali podatek naliczony, należny, dokona rozliczenia ze swoim budżetem, a ten, kto wyśle towar dokona rozliczenia ze swoim budżetem i na zasadach wzajemności, w zależności, w którą stronę idzie dany towar, to rozliczenie będzie dokonywane i identyfikowane na potrzeby tego podatku. Żeby podatnicy nie uciekli od danin podatkowych, obowiązuje system wymiany informacji i obowiązek identyfikowania nabywcy przez dostawcę (dla niego oznacza to stawkę 0, dla fiskusu poszczególnych państw oznacza daniny).

(…)

…]
przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji za ten okres
przed upływem następnego terminu do złożenia deklaracji - wykazuje transakcje za następny okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy tego towaru na terytorium kraju (dostawa krajowa, podatek krajowy)
posiadanie stosownych dokumentów w okresie późniejszym upoważnia do wskazania wewnątrzwspólnotowej dostawy i do korekty deklaracji podatkowej w tym okresie
wewnątrzwspólnotowa dostawa:
inny moment powstania obowiązku podatkowego
konieczność posiadania dokumentacji identyfikacji nabywcy
postępowanie w sytuacjach, kiedy brakuje dokumentów
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów [art. 9]
Nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane…
…. Każdy podatnik, który dokonuje dostawy musi sprawdzić pod tym względem swojego kontrahenta.
(można to sprawdzić w systemie Vies)
www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/pl/vieshome.htm
Podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone nabywcy.
Towar musi opuścić kraj…
… mogą wrócić do rozliczenia miesięcznego nie wcześniej niż po upływie 4 kwartałów po uprzednim zawiadomieniu US nie później jednak niż do końca ostatniego kwartału.
Metoda kasowa
Polega na tym, że obowiązek zapłaty powstaje dopiero z chwilą otrzymania przez podmiot należności za sprzedane towary i usługi - nie później niż 90 dnia od wydania towaru lub wykonania usługi.
Jest bardziej złożona…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz