Obszary ryzyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obszary ryzyka - strona 1 Obszary ryzyka - strona 2

Fragment notatki:

Wyróżnia się 6 obszarów ryzyka, w których zidentyfikowano wysoki poziom występujących nieprawidłowości:
Dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
Wewnątrzwspólnotowa dostawa lub nabycie towarów - definicje zawarte w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
Najczęściej występujące błędy to:
- błędne deklarowanie kwot transakcji
- nie wykazywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów
- błędne określenie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego
- błędne ustalenie podstawy opodatkowania
- błędne podawanie na fakturach numeru identyfikacyjnego kontrahenta zagranicznego
- brak faktycznego przeznaczenia towaru
- przyjmowanie błędnego kursu walut przy wyliczeniu wartości obrotu
- nieumieszczanie na fakturach dokumentujących transakcje waluty, w jakiej zostały dokonane.
Wykazywanie przez podatników znacznych przychodów i jednocześnie ..... dochodów lub strat z tytułu działalności gospodarczej oraz dokonywania odliczeń strat z lat poprzednich
Powoduje nieuczciwą konkurencję między podmiotami gospodarczymi.
Błędy:
- nieewidencjonowanie przez podatników całości przych.ze sprzed. lub zawyżaniu kosz. uzyskania przychodu
- odliczanie strat od dochodów z innych źródeł przychodów niż powstały
- odliczenie strat od podatku doch. należnego za cały rok, zamiast od osiągniętego dochodu,
- jednorazowym odliczaniu całej straty
- odliczaniu kwoty wyższej niż 50% straty
- odliczanie straty w dłuższym okresie niż 5 lat
Wykazywania znacznych zwrotów w podatku od towarów i usług lub częstotliwych nadwyżek podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia
Błędy:
- zawyżanie kosztów uzyskania przychodów
- zawyżanie naliczonego podatku od towarów i usług poprzez posługiwanie się fikcyjnymi fakturami
- odliczanie podatku naliczonego z faktur wystawionych przez nieistniejące podmioty - obrót....
- niewykazywanie do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur
- dokonywanie czynności sprzedaży bez wystawiania faktur Podatników lub płatników podatku dochodowego niedokonujących wpłat należnego podatku bądź zaliczek na podatek za poszczególne miesiące lub kwartały.
Dotyczy głównie PIT. Urząd Skarbowy wie ile powinno być. Przestępstwo polega na tym, że kwota wykazana w deklaracji jest inna, niż w księgach - CIT. Powstaje w wyniku zawyżania kosztów działalności:
- nieprawidłowe obliczanie kwot zaliczek
- odliczenie niezapłaconych składek ubezpieczenia
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz