Test z podatków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z podatków - strona 1 Test z podatków - strona 2 Test z podatków - strona 3

Fragment notatki:

1. Stawki podatku w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych wynoszą: 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% Pytanie jest podchwytliwe, bowiem w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych kwota podatków ustalana jest kwotowo przez naczelnika urzędu skarbowego, 0%, 3%, 5 %, 7%, 22% 2. W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa/zaprzestania prowadzenia działalności, podlegają opodatkowaniu niesprzedane towary: Spółki partnerskiej. Spółki akcyjnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 3. Kwotą podatku naliczonego nie jest: kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wartość netto wynikająca z faktur wystawionych przez małego podatnika suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika 4.Podatnicy zwolnieni podmiotowo z podatku od towarów i usług: mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za dany dzień, mogą odliczać podatek naliczony, gdy w całości uregulowali faktury otrzymane od kontrahenta, mają obowiązek składania miesięcznych deklaracji, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że rozliczają się z budżetem państwa przy pomocy metody kasowej. 5. W przypadku metody degresywnej amortyzacji, podstawą naliczania odpisów w kolejnym roku jest: różnica pomiędzy wartością początkową a sumą dokonanych już odpisów, wartość początkowa odpisów, Suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych. 6. Nie można odliczyć podatku naliczonego, zawartego w otrzymanej fakturze VAT: Jeśli wydatek udokumentowany przedmiotową fakturą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, Jeśli podatnik złożył deklarację rejestracyjną w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R, a nie otrzymał jeszcze decyzji Urzędu Skarbowego nadającego NIP, Jeśli kwota podatku wykazana na oryginale faktury jest różna od kwoty wykazanej na kopii. 7. Przychodami z działalności gospodarczej są: Otrzymane kredyty, Przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą Pobrane zaliczki, 8. Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się: wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, wywóz towarów z terytorium kraju państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju na terytorium kraju. wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. 9. Przez ile lat, można rozliczać stratę? Przez pięć lat, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz