Rachunkowość podatkowa

note /search

Rachunkowośc podatkowa - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 2527
Wyświetleń: 5789

Obowiązki podatnika. W przypadku zatrudniania pracowników – prowadzenie ewidencji zatrudnienia wraz z indywidualnymi kartami przychodów i przechowywanie ich w miejscu prowadzenia działalności Wystawianie na żądanie klienta rachunków lub faktur i przechowywanie ich przez 5 lat licząc od końca r...

Wykłady z rachunkowości Podatkowej UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 3934
Wyświetleń: 8204

"Prawo bilansowe: - Ogół norm prawnych regulujących podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarcze, które są podmiotami rachunkowości. -Prawo bilansowe tworzy prawdziwy ekonomicznie obraz jednostki przez rzeczywiste odzwierciedlenie faktów gospodarczych dotyczących ...

Rachunkowość podatkowa

 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 4956

W jego posiedzeniach bierze udział wojewoda. Wyspecjalizowane US - będą działały od 1.01.2004 r., po 1 w województwie; urząd taki będzie zajmował się rozliczeniami podatkowymi określonych podmiotów ( banków, zakładów bezp.., podatkowych grup kapitałowych, osób prawnych, które w poprzednim roku osią...

Karta podatkowa referat ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 5019

referat KARTA PODATKOWA…. Najprostszą formą rozliczeń, bez wymogu prowadzenia jakichkolwiek ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy jest karta podatkowa. Do...

Ewidencja i karta podatkowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1428

Kiedrowska. Notatka składa się z 2 stron. Ewidencja podatkowa zryczałtowanych form opodatkowania Podstawa prawna: USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) UST...

Obliczanie dochodu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1848

Kiedrowska. Notatka składa się z 3 stron. Obliczanie dochodu W ciągu roku: Dochód podatkowy = Przychody - (Wartość zakupionych towarów + koszty uboczne zakupu + pozostałe wydatki) Na koniec roku: Dochód podatkowy = Przychody - (Inwentura na początek okresu + Wartość zakupionych towarów + koszt...

Podatkowa księga przychodw i rozchodw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1484

Kiedrowska. Notatka składa się z 4 stron. Podatkowa księga przychodów i rozchodów Podstawowe cechy: Prowadzona przez: Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie (art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.). Przychody nie przekracz...

Różnice trwałe i przejściowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 2912
Wyświetleń: 6797

Kiedrowska. Notatka składa się z 2 stron. Różnice trwałe Są to przychody i koszty, które nie są przychodami i kosztami podatkowymi Nie są przychodem Otrzymane odsetki za nieterminowy zwrot podatku Umorzenie zobowiązań Nie są kosztem podatkowym Wszelkie darowizny (z wyjątkiem żywności przekaz...

Rozliczenie roczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1358

Kiedrowska. Notatka składa się z 2 stron. Rozliczenie roczne Może być rozliczne przez pracodawcę: Nie osiąga dodatkowych przychodów (z wyjątkiem przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany i przychodów z e sprzedaży nieruchomości) Nie korzysta z odliczeń od dochodów (z wyjątkiem ZUS i ubez...

Ryczałt od przychodw ewidencjonowanych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1428

Kiedrowska. Notatka składa się z 2 stron. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Opodatkowaniu podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych, jeżeli w roku poprzedzającym