Wykład - stawka podatkowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

STAWKA PODATKOWA
Jest to relacja między wymierzonym podatkiem a podstawą opodatkowania
stawka = Ze względu na formę wyróżniamy stawki:
Kwotowa - stawka podatku może być wyrażona w ustalonej kwocie (np. w podatku od nieruchomości stawka jest ustalania w określonej kwocie od metra kwadratowego powierzchni)
Procentowe
Mieszane
Skala podatkowa - to zbiór stawek obowiązującym w danym podatku. Skale podatkowe można podzielić na:
Proporcjonalne Nieproporcjonalne Skala proporcjonalna - charakteryzuje się stałą stawką procentową. Oznacza to, iż mimo zmian podstawy opodatkowania, stawka jest zawsze niezmienna (stałą), a wysokość podatku zmienia się proporcjonalnie do zmiany wielkości podstawy opodatkowania. Podstawa opodatkowania
Stawka podatkowa
Podatek
100
10%
10
200
10%
20
300
10%
30
800
10%
80
Skala nieproporcjonalna -- charakteryzuje się zmienną stawką podatkową, zależną od wielkości podstawy opodatkowania. Im wyższa podstawa opodatkowania, tym wyższa stawka podatkowe.
Może występować w 3 postaciach:
Progresja globalna (skokowa) polega na tym, że do całej podstawy opodatkowania stosujemy jedną wynikającą ze skali stawkę. Podstawa opodatkowania
Stawka
Podatek
Ponad
do
- 100
10%
10
100 200
20%
20
200 500
30%
90
500 1000
40%
200
Progresja szczeblowana (ciągła) podstawą opodatkowania dzielimy na szczeble czyli odcinki i do każdego z nich stosujemy inną wynikającą ze skali stawkę Podstawa opodatkowania
Stawka
Podatek
Ponad
do
- 100
10%
100 500
20%
10 zł + 20% od nadwyżki ponad 100
500
2000
30%
90 zł + 30% od nadwyżki ponad 500
2000
3000
40%
540zł + 40% od nadwyżki ponad 2000
3000
50%
940zł + 50% od nadwyżki ponad 3000
SKALA REGRESYWNA
Polega na tym, że wraz ze wzrostem podstawy podatkowej maleje stawka. Jest zastosowana bardzo rzadko.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz