Elementy składowe podatku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy składowe podatku - strona 1 Elementy składowe podatku - strona 2

Fragment notatki:

ELEMENTY KONSTRUKCJI PODATKU ELEMENTY STAŁE PODATKU :
Podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, stawka
Elementy zmienne (mogą ale nie muszą występować w konstrukcji podatku) : ulgi, zwolnienia, zwyżki, terminy płatności, forma zapłaty
1.PODMIOT- tu mamy na myśli jedynie pomiot zobowiązany PODATNIKA- Zobowiązany, bo ciąży na nim obowiązek podatkowy . Pewne osoby mogą być odpowiedzialne np. inkasent, płatnik każdy z nich jest odpowiedzialny za pobranie i odprowadzenie podatku, nie ciąży na nich obowiązek podatkowy ale są zobowiązani. Podatnikiem może być wszystko i wszyscy. Każdy podatek ma swojego podatnika , określona ustawa wskazuje , kto w danym przypadku jest podatnikiem.
PŁATNIK - nalicza, potrąca, odprowadza podatek we właściwym terminie na właściwy rachunek .
Odpowiada całym swoim majątkiem za te czynności do wysokości należnego podatku, ale w związku z tym ma prawo do prowizji jako formy wynagrodzenia Płatnikiem może być pracodawca w PDOF. Termin odprowadzania podatku ze stosunku pracy to do 20 dnia następnego miesiąca - termin wymagalności. PODATNIK - ponosi ciężar podatku. Podatek obciąża jego przychód, dochód, a w skrajnych przypadkach posiadany majątek.
Odpowiada całym swoim majątkiem za ciążący na nim podatek do pełnej wysokości podatku. INKASENT - pobiera i odprowadza podatek na rachunek organu podatkowego.
Odpowiada całym swoim majątkiem ale do wysokości pobranych, a nie odprowadzonych kwot (faktycznie pobranych).
Instytucję inkasenta przewiduje ustawa regulująca przepisy dotyczące podatku i opłat lokalnych. Rada Gminy w drodze uchwały ustala inkasenta np. w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości - najczęściej są to Sołtysi.
Inkasent jest też od: podatku od posiadania psa, w spółdzielniach mieszkaniowych pobiera czynsz, w opłacie targowej (prowadzący targowisko), w opłacie miejscowej tzw. klimatyczne (prowadzący hotel). 2.PRZEDMIOT- zdarzenia prawne o bardzo zróżnicowanym charakterze , z których zaistnieniem przepisy prawa podatkowego wiążą powstanie obowiązku zapłaty podatku. Te zdarzenia lub zjawiska maja charakter ekonomiczny np. osiąganie dochodów, w prawie spadkowym przedmiotem jest nabycie spadku. Opłata od psów jest podatkiem-przedmiotem tego podatku jest posiadanie psa (charakter nieekonomiczny) opłaty środowiskowe, uzdrowiskowe również nieekonomiczny.
3.PODSTAWA OPODATKOWANIA -skwantyfikowany, ujęty wymiernie ilościowo lub wartościowo przedmiot podatku
Np. w podatku dochodowym od osób fizycznych - przedmiotem -dochód
Np. w podatku od spadków i darowizn-przedmiotem- nabycie spadku
Łatwiej kiedy miara wartościowa.
Przy ilościowej np. ilość sztuk czy ml. w przypadku akcyzy. Podstawa opodatkowania dla nieruchomości- ich powierzchnia domu lub gruntu (ilościowo). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz