Test gotowy na egzamin z historii administracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3794
Wyświetleń: 12684
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test gotowy na egzamin z historii administracji - strona 1 Test gotowy na egzamin z historii administracji - strona 2

Fragment notatki:


Joanna Bar HISTORIA ADMINISTRACJI (egzamin) I. Uzupełnij zdania: Brak ścisłego podporządkowania urzędów niższego stopnia; rozłożenie uprawnień decyzyjnych pomiędzy władze centralne i terytorialne (samorządowe) oznacza realizację administracyjnej zasady.decentralizacji. Gdy decyzje administracyjne zapadały większością głosów praktykowana była zasada..kolegialności. Wymóg zgodności z ustawami i odpowiedzialnością za wyrządzone szkody związany jest z przestrzeganiem zasady.legalności.
Autorem dzieła O duch u praw (1748); postulującym trójpodział władz był.Monteskiusz.
Autorem dzieła Umowa Społeczna (1762); i twórcą zasady suwerenności ludu był..Jean Jacque Rosseau.
Reformy terezjańsko-józefińskie to reformy administracji monarchii oświeconej w.Austrii.
Tzw. patent tolerancyjny, zawierający regulacje dotyczące Kościołów i wyznań, zmierzające do ich równouprawnienia oraz zobowiązujący proboszczów do prowadzenia akt stanu cywilnego i ogłaszania wszelkich dokumentów państwowych został wprowadzony przez cesarza..Józefa II Habsburga.
Departamenty Kamer zostały utworzone w XVIII w., w.Prusach.
Centralny organ administracji publicznej II RP to.ministerstwa.
Na czele administracji szczebla powiatowego II RP stał..starosta.
II. W którym roku zostały uchwalone: 1. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela .....1789 r.
2. Pierwsza nowożytna konstytucja, konstytucja USA...1787 r.
3. Pierwsza polska konstytucja..3 maja 1791..............
4. Polska konstytucja, zwana marcową........17 marca 1921.
5. Polska konstytucja, zwana kwietniową......23 kwietnia 1935.
III. Dopasuj podane jednostki administracji terytorialnej do wymienionych niżej państw: ( departamenty, gubernie, hrabstwa, kraje koronne, stany)
Anglia......hrabstwa
Austria......kraje koronne................................... (gubernie 1763, zob. wykład 3)
Francja......................departamenty.................
Rosja...gubernie.......................................
USA..............stany.............................
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz