Historia administracji - zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 4739
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia administracji - zagadnienia na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

; Urzędy ministerialne i administracja lokalna w ustroju absolutnej Francji; Sejm walny Rzeczypospolitej szlacheckiej – geneza, skład, kompetencje, zasady funkcjonowania; Urzędy centralne w Rzeczypospolitej szlacheckiej.

1. Pojęcie administracji w aspekcie historycznym
Termin ten narodził się w starożytnym Rzymie. W nowoczesnych językach europejskich pojawił się w średniowieczu - pochodzi od łacińskiego słowa ministrale - służyć. Administracja jest terminem wieloznacznym. Pochodzenie tego słowa zachęca do używania go w znaczeniu funkcjonalnym, tj. jako działanie wykonawcze w stosunku do decyzji politycznych. Nie każda działalność państwa ma charakter administracji. Aby można było mówić o administracji, działalność państwa powinna spełniać następujące wymagania:
- musi być wyodrębniona
- musi być uporządkowana organizacyjnie, kompetencyjnie oraz formalnie
Administracja jako organizatorska działalność państwa istnieje wtedy, gdy spełnia warunki administracji ogólnie oraz:
- zadania swe realizuje przy pomocy biurokracji
- obejmuje obszerny zakres spraw o znaczeniu społecznym
- regulowana jest przez generalne normy prawne
Takie cechy administracji wykształciły już starożytne despotie wschodnie(Egipt, Chiny) a także Cesarstwo Rzymskie. Nie zachowała tych warunków Europa średniowieczna ( z wyjątkiem kościoła katolickiego). Bezpośrednia geneza administracji współczesnej pochodzi z czasów monarchii absolutnej, która wykształciła pełną formę administracji państwowej.
Administracja jest różnie interpretowana:
- system anglosaski: zarządzanie jakimikolwiek sprawami albo instytucjami
- system kontynentalny: zarządzanie sprawami publicznymi
2. Scharakteryzuj model ustrojowy monarchii absolutnej.
Monarchia Absolutna charakteryzowała się:
- skupieniem władzy w ręku monarchy
- władca absolutny jest ustawodawcą, wykonawcą i sędzią
Władza ustawodawcza:
- monarcha ustanawiał przepisy prawne
- stanowił prawo
- sam stał ponad prawem (wyjątek; prawa fundamentalne)
Władza sądownicza:
- Monarcha uważany za najwyższego sędzię w państwie
- mógł każdą sprawę wywołać przed swoje oblicze
- sądy królewskie kontrolowały inne sądy w państwie
Władza wykonawcza:
- monarsze podlegali wszyscy urzędnicy w państwie(byli podporządkowani)
Monarchia absolutna to forma rządów, w której monarcha skupia w swym ręku całą władzę, jest źródłem władzy ustawodawczej i wykonawczej. Klasyczny reprezentant tej formy ustrojowej Ludwik XVI miał wyrazić tą zasadę w formule „państwo to ja”. Podległy mu aparat administracyjny państwa odgrywał ważną rolę w utrwalaniu i zabezpieczaniu nieograniczonej władzy króla.
Administracja publiczna oparta została na centralizmie - podporządkowanie organu niższego organowi wyższemu i biurokratyzmie. Główne cechy to zawodowy charakter administracji, personalizm urzędników podległych osobom i służbowo przełożonym. Z zasadą centralizacji wiązała się ściśle zasada hierarchicznego podporządkowania. Cały aparat terenowy podlegał panującemu, który osobiście podejmował decyzje i bezpośrednio ingerował w obsadę personalną, jak również działalność podległych mu organów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz