Prawo geodezyjne i kartograficzne

note /search

Prawo geodezyjne i kartograficzne 

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1197

się przez to ustawę z  dnia 17  maja 1989  r. — Prawo geodezyjne i  kartograficzne;  2) atrybucie — rozumie...

Geodezja-opracowanie

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Geomatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

, planowania, inżynierii i gospodarki. Do prac geodezyjnych zalicza się (Ustawa - Prawo geodezyjne...

Zasoby pozarejestrowe

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1344

geodezyjnej i kartograficznej. (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn...

Nieruchomości - rodzaje

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1610

- pojęcie prawa geodezyjnego i kartograficznego, może stanowić samodzielną nieruchomość, przedmiot odrębnej...

Podatek leśny-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Finanse
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1141

do podmiotu prowadzącego ewidencję, w trybie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Podmiot Obowiązek...