Podatek leśny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek leśny-opracowanie - strona 1 Podatek leśny-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podatek leśny Jest podobnie uregulowany do podatku rolnego. Jest podatkiem przychodowym, zwyczajnym, obligatoryjnym, bezpośrednim i rzeczowym. Zasila w całości budżety gminne. Jego wymiar oparty jest o dane z ewidencji. W przypadku, gdy podatnik kwestionuje te dane, powinien wystąpić o korektę do podmiotu prowadzącego ewidencję, w trybie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Podmiot Obowiązek ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach niemających osobowości prawnej, które są właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub samoistnymi posiadaczami lasów bądź posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiot Przedmiotem podatku jest własność, posiadanie lub użytkowane lasu . Chodzi o wszystkie lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Las - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podstawa opodatkowania To powierzchnia lasu wyrażona w ha, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Stawka Kwotowa, odnoszona do hektara fizycznego lasu, o stałym charakterze. Wynosi ona za rok podatkowy równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W przypadku lasów ochronnych oraz wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, ulega ona obniżeniu o 50%. Rada gminy może obniżyć w drodze uchwały średnią cenę drewna. Zwolnienia: - lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków - użytki ekologiczne. Rada gminy została upoważniona do dokonania innych zwolnień przedmiotowych w drodze uchwały. W ustawie przewidziano dwie techniki ustalania i poboru należności podatkowych = analogicznie jak w ustawie o podatku rolnym.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz