Zasoby pozarejestrowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasoby pozarejestrowe - strona 1

Fragment notatki:

Zasoby pozarejestrowe Zasoby informacyjne istotne dla realizacji zadań administracji, w których podstawach prawnych funkcja ewidencyjna nie jest eksponowana to: dzienniki urzędowe - publikowane zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) - do których zaliczamy: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe, zbiory danych statystycznych - zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie zebranych danych statystycznych oraz ogłaszanie, udostępnianie i rozpowszechnianie wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych statystycznych następuje w oparciu o ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej ( Dz.U. Nr 88, poz.439 ze zm.), państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się z zasobu centralnego, zasobów wojewódzkich i zasobów powiatowych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.),
narodowy zasób archiwalny, nad którym nadzór sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za pośrednictwem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.673 ze zm.). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz