Technologia informacyjna - rejstry

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2324
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia informacyjna - rejstry - strona 1

Fragment notatki:

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 23.11.2011 Rejestr zastawów
Prowadzą go sądy rejonowe - gospodarcze
Sąd właściwy do dokonania wpisu jest sąd w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania zastawcy
Podstawa prawna - ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z 6.12.1996
KRS Krajowy rejestr sądowy
Integracja rejestrow dotyczących przedsiebiorcow t uproszczenie procedury rejestrowej- krs wiele zintegrował.
Do KRSu wpisuje się:
Spółki prawa handlowego -
Nie _ spolki pr cywilnego , osob cywilnych które prowadza dzialalneosc
Składa się z Rejestr przedsiebiorcow
Stowarzyszen, i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz zakladow publicznych
Dluznikow niewypłacalnych
Prowadzenie rejestru regulowne w ustawie o krs 1997 i wydane na jej podstawie rozporządzenia Ustawa o krs wielokrotnie nowelizowana- o elektronicznym komunikowaniu się z sadem, otrzymywaniu info z rejestru. Te zmiany to wynik implementacji dyrektuywy która naklada na kraje czlonkowiekie obowiązek udostepniania info i dokumentów dorgą elektroniczną
Słabo to idzie.
By zlozyc elektronicznie wniosek lub elektronicznie odpis zdobyc. Na stronie ministerstwa sprawieldliwosci rejestracja dokumentem podpisanym elektronicznie - podpis kwalifikowany. Wniosek tez podpisujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Elektroniczne postepowanie upominawcze -dane bo nie est podpisy elektroniczny wymagany , to samo PITy
Z tego kilkaset osob
Centralna informacja krs
Prowadzi zbior info Rejestru oraz elektroniczny katalog dokumentów spólłęk
Udziela informacji z rejestruoraz przechowuje i udostpenia kopie dokumentów z katalogu
Tworzy i eksploatuje polaczenia rejestru i katalogu w systemie informatycznym
Wydawane dopmęty elektroniczni enie maja mocy dokumentu wydanego przez sąd, nie ma mocy uzedowej. Zmiana w tym zakresie od stycznia 2012 bo zostanie przyjęte ze moc dok urzędowych wydanych przes sad maja odpisy w formie papierowej i elektronicznej
Centralna Informacja pobiera opłaty za udzielenie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z rejestru oraz za udostepnianie kopii dokumentów z katalogu.
Skarb państwa i instytucje państwowe, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej nie ponoszą oplat
Wydaje: odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udzila informacji z Rejestru, które maja moc dokumentów urzędowych , jeżeli zostały wydane w formie papierowej
Wydaje z katalogu droga elektroniczna kopie dokumentów które sa poświadczane za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu
Bezpłatnie udostepnia, w ogolnodostepnnych sieciach informatycznych opodstawowe informacje o podmiotach wpisanych - od 2012 wszystkie info! Poza wykreślonymi ale to tez można sobie zarzyczyc dopisu zupełnego. Wpisanych do rejestru przedsiebiorcow i rejestru stowarzyszen innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym również o organizacjach i podniotach, które uzyskaly status organizacji pożytku publicznego


(…)

… centralnych
Wojewódzkie dzienniki urzędowe
Zbiór danych statystycznych- ustawa z 1995 o statystyce publicznej.
Zasoby używane doprognozowania i planowania
GUS
Narodowy zasób archiwalny - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Państwowy zasob geodezyjny i kartograficzny- ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
DOKUMENTY ELEKTRONICZNE
KRYTERIA KLASYFIKACJI DOKUMNETÓW W PRZEPISACH PRAWNYCH:
Nośniki- zapisane na papierze, w formie lektronicznej, zarejestrowane w formie dzwiekowej, wizualnej lub audiowizualnej
Elementy- tresc, zbiór danych, zapisany nośnik informacji- nie dane na nim!, podpis (w polskim prawie dokumentnie musi być podpisany)
Wystawcy- urzędowi - władze publiczne, organy władzy publicznej i inne organy państwowe, funkcjonariusze publiczni- i nieurzędowi
Zbiory zawierające dokumenty…
… epartie do ewidencji która prowadzi sad okręgowy w warszawie
Parteie musza podmiotowy BIP prowadzic i tam info onich
To tule rejestrów sądowych, inne to:
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Ustwa z 2004 o swobodzie działalności gospodarczej
CEIDA Prowadzona w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki
Zadaniam CEIDG jest:
Ewidencjonowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz