Krajowy rejestr sądowy - Rejestr przedsiębiorców

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krajowy rejestr sądowy - Rejestr przedsiębiorców - strona 1 Krajowy rejestr sądowy - Rejestr przedsiębiorców - strona 2

Fragment notatki:

KRS Sprawy rejestrowe przedsiębiorstw zawarte są w ustawie z 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
KRS to jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości, której celem jest gromadzenie w sieci informatycznej i udostępnianie każdemu zainteresowanemu danych dotyczących zarejestrowanych podmiotów.
KRS składa się z 3 rejestrów:
przedsiębiorców
stowarzyszeń i innych organizacji (np. związkowych i zakładów opieki zdrowotnej)
dłużników niewypłacalnych
Czynności rejestrowe w KRS realizują sądy rejonowe w miastach stanowiących siedzibę władz wojewódzkich. Ustawa nakłada obowiązek przedkładania danych rejestrowych w zakresie wymaganym ustawą. Gdy przedsiębiorca nie przedkłada wymaganych danych, wówczas sąd, o ile poweźmie taką wiadomość, może wymuszać składanie wniosków i to także pod rygorem grzywny, a krańcowo poprzez powołanie kuratora. Wnioski składa się na urzędowych formularzach.
Istnieje prawne domniemanie, że wpisy zawarte w KRS są prawdziwe i aktualne. Nikt nie może ponieść negatywnych konsekwencji, gdy działa w zaufaniu do treści wpisu w KRS.
Każdy wpis do KRS jest jednocześnie publikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSG). Jest to czasopismo ukazujące się codziennie, do nabycia w sądach.
Skutki określone wyżej następują od dnia ukazania się MSG chyba, że da się wykazać, że ktoś miał wcześniejszą wiedzę o zmianach.
Każdy zainteresowany ma możliwość przeglądania danych zawartych w systemie KRS oraz przeglądania zbioru dokumentów przechowywanych w KRS.
Rejestr przedsiębiorców składa się z 6 działów:
zawiera dane dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, jego firmy, formy prawnej, siedziby i adresu
wskazuje na organ uprawniony do reprezentacji, do nadzoru oraz ich składy osobowe wraz ze wskazaniem sposobu reprezentacji i ewentualnie prokurentów
zawiera dane dotyczące przedmiotu działania przedsiębiorstwa oraz wzmianki o złożeniu rocznych dokumentów wymaganych ustawą o rachunkowości
wskazuje na zaległości podatkowe, celne i na rzecz ZUS, objęte egzekucją; ewentualnie zawarte tu są i opisane wierzytelności innych osób, co do których prawomocne są wyroki sądu
zawiera wzmiankę o powołaniu bądź odwołaniu kuratora
zawiera informacje o otwarciu bądź zakończeniu likwidacji, upadłości, o połączeniu, podziale lub przekształceniu podmiotu.
Do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wspólników spółek osobowych ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, gdy ogłoszono ich upadłość bądź upadłość spółek albo wszczęto postępowanie o wyjawienie majątku. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz