Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

note /search

Prawo międzynarodowe gospodarcze wykład 1

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 525
Wyświetleń: 6076

...Prawo międzynarodowe gospodarcze – dziedzina, gałąź prawa jako strefa regulacji bądź dyscyplina wiedzy, dziedzina kompleksowa prawa istniejąca od starożytności; ma charakter kompleksowy, ponieważ łączy w sobie normy prawa międzynarodowego i normy prawa krajowego; normy stworzone przez podm...

Analiza techniczna - notatki

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Analiza techniczna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3703

...BRE Bank zaliczany jest do grona najważniejszych instytucji finansowych w Polsce pod względem posiadanego kapitału, rozmiarów działalności, tempa rozwoju, różnorodności oferowanych produktów oraz wysokiego poziomu technologii bankowej. Należy do czołówki banków inwestycyjnych specjalizującyc...

Etyczne zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2793

Opracowanie wykładów zajmuje 15 stron i porusza m.in. takie zagadnienia jak: etyczne przedsięwzięcia w organizacji, postępowanie zgodnie z etyką, kontrola etyczna, kodeksy postępowania, programy etyczne, szkolenia etyczne, konsultanci ds. etyki, specjalista ds. etyki, dezorganizacja w organizacji, ...

Prawo wyznaniowe - wszystkie wykłady

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 4732

dr Krzysztofa Warchałowski na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Notatka porusza kwestie takie jak: prawo kanoniczne, prawo wyznaniowe, konkordat, teoria pozaprawnej natury prawa wewn., teoria dopełnienia państwowego systemu prawnego przez prawo wewn Kościołów i zw, związek wyznaniowy, źr...

Charakterystyka banków

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1918

...BANKI, przedsiębiorstwa obsługujące operacje pieniężne (gotówkowe i bezgotówkowe) oraz prowadzące pośrednictwo finans.: gromadzenie depozytów i udzielanie kredytów. BANKI CENTRALNE, banki obsługujące budżet państwa; współcześnie najczęściej pełnią funkcję banków emisyjnych: są uprawnione do...

Technologia informacyjna - podpis cyfrowy

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2590

Podpis cyfrowy- merchanizm szyfrowania z para kluczy i przyjecie ze to zaszyfrujemy jednym z kluczy można odszyfgrowac tylko drugim kluczem z tej samej pary. Klucz prywatny- chroniony przeze mnie, na karcie którą mam, zabezpieczonej pinem. Służy do podpisywania (zaszyfrowanie kluczem prywatnym skr...

Technologia informacyjna - rejstry

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2324

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 23.11.2011 Rejestr zastawów Prowadzą go sądy rejonowe - gospodarcze Sąd właściwy do dokonania wpisu jest sąd w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania zastawcy Podstawa prawna - ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z 6.12.1996 KRS Krajowy rejestr sąd...

Zasady wyborcze

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1806

Tematem przewodnim są zasady wyborcze. Plik składa się z 2 stron opracowanego tematu. Informacje zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak: rodzaje zasad wyborczych, funkcje wyborów,charakterystyka zasad w poszczególnych krajach tj: Szwajcaria, Polska, Łotwa. ZASADY WYBORCZE Wynikają z zasad...

Ochrona człowieka wykład 3/1/12

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2030

Opracowanie porusza m.in. takie zagadnienia jak: podział władz w sensie podmiotowym lub funkcjonalnym, zasada niezależności władzy sądowniczej, funkcja sądów, specyfika trybunałów. 03.01.2012 SYSTEM OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE Podział władz Arystoteles-> monteskisz->demokratyczne konstyt...

Ochrona człowieka wykład 11/1/12

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1729

11.01.2012 Kontrola działalności administracji publicznej Zadanie to oznacza orzekanie w 3 podstawowych typach spraw: W sprawach na decyzje administracyjne Sprawy skarg na inne postanowienia wydane w postanowieniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym, w dalszej kolejności na inne akt...