Analiza techniczna - notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3598
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza techniczna - notatki - strona 1 Analiza techniczna - notatki - strona 2 Analiza techniczna - notatki - strona 3

Fragment notatki:...BRE Bank zaliczany jest do grona najważniejszych instytucji finansowych w Polsce pod względem posiadanego kapitału, rozmiarów działalności, tempa rozwoju, różnorodności oferowanych produktów oraz wysokiego poziomu technologii bankowej. Należy do czołówki banków inwestycyjnych specjalizujących się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw. Poprzez MultiBank i mBank obecny jest również na rynku detalicznych....

...Trójkąt symetryczny częściej zapowiada kontynuację wcześniejszego ruchu niż jego odwrócenie. Formację wyznaczają dwie zbieżne linie poprowadzone przez dwa maksima i dwa minima. Dopiero po ustaleniu tych czterech punktów można mówić o ukształtowaniu się formacji. W obrębie formacji wolumen obrotów powinien wykazywać tendencję spadkową. Dość często w obrębie trójkąta występuje dokładnie sześć punktów zwrotnych przed wybiciem. Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu przez górną krawędź przy czym wolumen musi wyraźnie rosnąć. Nierzadko po wybiciu następuje ruch korekcyjny. Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany po przebiciu dolnej krawędzi formacji. Wybicie z trójkąta symetrycznego powinno nastąpić w granicach od 50% do 25% przed jego końcem licząc od początku formacji czyli pierwszego punktu zwrotnego do przecięcia ramion trójkąta. Wybicie w innym momencie jest często ruchem fałszywym. Wielkość wzrostu lub spadku cen po wybiciu z trójkąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji mierzonej w drugim punkcie zwrotnym. Bardzo często poziom wyznaczony przez wierzchołek trójkąta stanowi silne wsparcie lub opór....

BRE Bank zaliczany jest do grona najważniejszych instytucji finansowych w Polsce pod względem posiadanego kapitału, rozmiarów działalności, tempa rozwoju, różnorodności oferowanych produktów oraz wysokiego poziomu technologii bankowej. Należy do czołówki banków inwestycyjnych specjalizujących się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw. Poprzez MultiBank i mBank obecny jest również na rynku detalicznych.
TRENDY Do analizy przyjęty został okres 12 miesięcy. Zgodnie z teorią Dow'a , aby nakreślić linię trendu głównego potrzebny jest okres minimum roku. Analizując poniższe wykresy nie można stwierdzić jednoznacznego trendu. Można wyodrębnić trendy krótkookresowe trwające kilka tygodni. Trend jest podstawowym pojęciem analizy technicznej i określa kierunek ruchu cen całego rynku bądź jakiegoś papieru. Trend ma podstawowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o kupnie czy sprzedaży, ponieważ jedna z podstawowych zasad analizy technicznej głosi, że inwestowanie zawsze powinno odbywać się w zgodzie z trendem (kierunkiem ruchu cen).
Ze względu na czas trwania trendy można podzielić na: długoterminowy (główny, pierwszorzędny) - trwający od kilku miesięcy do kilku lat średnioterminowy (drugorzędny) - trwający kilka miesięcy
krótkoterminowy (trzeciorzędny) - trwający kilka tygodni.
Wspomniana wyżej zasada inwestowania w zgodzie z trendem odnosi się przede wszystkim do trendu głównego.
Jeżeli linia trendu jest wyznaczana przez szczyty - mówimy o trendzie niebieskim, jeśli zaś przez dołki - mówimy o trendzie czerwonym.
Ze względu na kierunek ruchu cen można wyodrębnić trendy: zwyżkujący - wyznaczany zawsze przez minima cenowe
zniżkujący - wyznaczany zawsze przez szczyty
horyzontalny - wyznaczany przez dołki lub szczyty.
LINIE WSPARCIA, LINIE OPORU, KANAŁY TRENDOWE
Linia wsparcia i oporu
Poziom oporu wyznaczają poprzednie minima cenowe podczas zniżki cen, czyli wcześniejsze dna. Takie minimum powinno zostać potwierdzone p

(…)

… wolumenu obrotów)
jeśli nastąpi wybicie w dół z formacji sprzedaj natychmiast
Jeśli nie posiadasz akcji: kupuj dopiero na korekcie po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów)
Poziom bezpieczeństwa możesz wyznaczyć na wysokości wierzchołka trójkąta.
Bardzo ważne jest, żeby wybicie nastąpiło w określonym czasie (50-25% przed końcem trójkąta)
Formacja chorągiewki
Chorągiewka jest obok flagi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz