Ochrona człowieka wykład 11/1/12

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona człowieka wykład 11/1/12 - strona 1

Fragment notatki:

11.01.2012
Kontrola działalności administracji publicznej
Zadanie to oznacza orzekanie w 3 podstawowych typach spraw:
W sprawach na decyzje administracyjne
Sprawy skarg na inne postanowienia wydane w postanowieniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym, w dalszej kolejności na inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej. I bezczynnosc organow w tych spraach. Własciwosc sadow administracyjne wszystkie sytuacje w których organ ma podjąć określone rozstrzygniecie władcze w stosunku do jednostki lub podmiotu podbnego np. zw zawdowe partie polityczne itp. Skargi te można wnieść po wyczerpaniu postepowania dministracyjnego. Bada SA legalność takich decyzji wiec poza kontrola tego sadu pozostaje merytoryczna zasadność podjętych decyzji.
W 1 instancji skarge rozpoznaje wlsciwy terytorialnie sad admn, nawet jeśli decyzje podejmuje centralny lub naczelny ogan władzy państwowej. Od jego wyroku przysługuje odwołanie:
stronom i prokuratorowi RPO
Rzecznikowi Praw Dziecka
przysługuje odwołanie/kasacja do naczelnego sa można ja oprzec tylko na naruszeniu prawa przez instancje pierwsza. Ma charakter kasacyjny- po za pewnymi wyjątkami orzeczenie uwzgledniajace skarge uchyla zaskarzona decyzje administarcyjna lub swteierdza jej niewaznosc co stwierdza za merytoryczne rozstrzygniecie musi zostać dokonane przez odpowiedni organ adm publ, ale w zgodnosci z tym co orzekl sąd! - w tym organ ten wystepuje jako ochrona praw człowiek w kontaktach z administracja publiczna.
ZADANIA SĄDÓW ADMNINISTRACYJNYCH:
Orzekają w sprawach skarg na akty prawa miejscowego stanowieonego przez organy samorządu terytorialnego i przez terenowe organy adm rzadowej i skarg na inne akty sam ter podjmowane w sprawach z zakresu adm publ. Kryterium jest legalność- zgodność z prawem tych aktow prawa miejscowego
Wiarza z dzialalnoscia sam terytorialnego są wlasciwe do kontroli aktow podejmowanych przez organy adm sprawujące ten nadzór.
Sa rozstrzygają spory o wlasciwosc pomiędzy organami jednostek sam teryt imiedzy samorządowymi kolegiami odwoławczymy i spory kompetencyjne pomiedzy organami jednostek sam teryt a organami adm rzadowej - w tych sprawach w pierwszej i ostatniej instancji orzeka Naczelny Sąd Adm
NACZELNY SĄD ADM
Podstawowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad sądami adm, a przez Prezesa NSA zapewnia organizacyjne warunki działania tych sadów.- wiec tez nadzór administracyjny należy do prezesa nsa. NSA podobnie jak SN jest całkowicie oddzielony od struktury organizacyjnej ministra sprawiedliwości.
Organy:
Na czele prezes NSA- na 6 lat powoływany przez prezydenta spośród 2 kandydatow przedstawianych przez Zgromadzenie Ogólne NSA
Organami - zgromadzenie ogólne sędziów i Kolegium NSA
3 izby:


(…)


Apolityczność- nie może prowadzić dzialanosci publ która nie da się pogocic z zasada niezaleznosci sadow i niezawislosci sedziow. Nie może do partii, zw. Zawodowych. Ale mogą kandydować do parlamentu, na ten czas urlop bezpłatny dostaje, ma zagwarantowany powrót do sprawowanej funkcji
Art. 103.
- Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ambasadora oraz z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej lub z zatrudnieniem w administracji rządowej. Zakaz ten nie dotyczy członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji rządowej.
- Sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz policji oraz funkcjonariusz służb ochrony państwa nie mogą sprawować mandatu poselskiego.
- Inne przypadki zakazu łączenia mandatu poselskiego z funkcjami publicznymi oraz zakazu jego sprawowania może określić ustawa.
Status materialny - jedyna grupa zaowdowa w Polsce gdzie konsatuytucja zapewnia…
… który musi być zaopiniowany przez dana izbę przez prezydenta.
Pierwszy prezes powoływany przez Prezydenta na 6 lat spośród 2 kandydatów przedstawionych przez ZO SN. Sprawuje całokształt administracyjnego kierownictwa nad praca tego sądu. Minister Sprawiedliwości nie sprawuje nadzoru nad SN.
Pierwszy prezes jest z urzędu przewodniczącym TS i Krajowej Rady Sądownictwa jest członkiem.
KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA- organ kolegialny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz