Prawo o ustroju sądów administracyjnych z 2002 roku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo o ustroju sądów administracyjnych z 2002 roku - strona 1 Prawo o ustroju sądów administracyjnych z 2002 roku - strona 2

Fragment notatki:

PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH z dn 25.07.2002 Art. 1 Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę Administracji Publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organy jednostek samorządu terytorialnego, samorządu kolegialnymi odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej
Art. 2 Sądami administracyjnymi są: *Naczelny Sąd Administracyjny ( I instancja) *Wojewódzkie Sądy Administracyjne( II instancja) Art.3 Sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych pierwszej instancji rozstrzygają wojewódzkie sądy administracyjne. Naczelny sąd administracyjny sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie orzekania w trybie określonym ustawami.
A w szczególności rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń tych sądów i podejmuje uchwały wyjaśniające zagadnienia prawne oraz rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości NSA na mocy innych ustaw
Art.16 WSA tworzy się dla jednego województwa lub dla większej liczby województw
Art. 16 § 2 Prezydent RP na wniosek Prezesa NSA zawsze w drodze rozporządzenia tworzy i wznosi WSA oraz ustala ich siedziby i obszar właściwości. A także może tworzyć poza siedzibą sądu i zakładać oddziały dla tego sądu.
Art. 17 WSA dzieli się na wydziały, które tworzy i znosi Prezes WSA
W skład Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wchodzą: Liczbę sędziów i wiceprezesów WSA określa Prezes NSA
Organami WSA są
Art.30 W skład Naczelnego Sądu Administracyjnego wchodzą:
Art.31 Organami NSA są: Art.39 NSA dzieli się na:
Sędziowie
Wiceprezesi sądu
Wiceprezes sądu Prezes Sądu
Zgromadzenia ogólne Sędziów WSA
Kolegium WSA Prezes Sądu
Wiceprezesi
Sędziowie
Prezes NSA
Izbę finansową
Prezes NSA
Izbę ogólno- administracyjną
Izbę gospodarczą Kolegium NSA
Zgromadzenie ogólne NSA
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz