Zasady wyborcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady wyborcze - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim są zasady wyborcze. Plik składa się z 2 stron opracowanego tematu.
Informacje zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak: rodzaje zasad wyborczych, funkcje wyborów,charakterystyka zasad w poszczególnych krajach tj: Szwajcaria, Polska, Łotwa.

ZASADY WYBORCZE
Wynikają z zasady zwierzchnictwa narodu z art. 4 Konst „władza zwierzchnia należy w Polsce do narodu, sprawuje on swoją władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”
NArud polski- wszyscy obywaltele RP- tak stanowi preambuła
Demokracja bezpośrednia- referendum, wszyscy obywatele mają możliwość opowiedzenia się za którymś z preferowanych rozwiązań. Rodzaje
Ogólnokrajowe art. 125 K, zarządza: Sejm bezwzględna większości w obecności co najmniej polowy ustawowej liczby posłów
Prezydent za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów
Art. 90 ust 3 K- kwestia przekazania organizacji międzynarodowej kompetencji władzy państwowej, zgoda na to może być uchwalona w referendum (ale nie jest to obligatoryjne)
-Art. 235 ust 6 - zmaiana konstytucji gdy projekt dotyczy rozdziału 1 , 2 - wolności i pr człowieka, 12- tryb zmiany Konst
Mogą żądać Senat
Prezydent
1/5 ustawowej liczby posłów
Zwracają się do marszłaka sejmu i on ma 60 dni na przeprowadzenie ref od złożenia prośby
Art. 118 w Polsce nie ma klasycznego veta ludowego ale art. Ten stanowi ze inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie co najmniej 100 tyś obywateli i jest to przykład tego gdy obywatele mogą złożyć projekt ustawy.
Lokalne- na obszarze właściwej jednostki samorządu terytorialnego
Szwajcaria
Niektóre stany USA- mogą odwołać lokalnego deputowanego przez referendum
Czesty kontak z obywateleami
Przeciwnicy
Ref powoduje rozkołysanie nastrojów społecznych bo w pytaniu nie ma niuansów problematyki, bo są krótkie jasno sformuowane
Czy wszystkie sprawy powinny być poddawane pod ref? Np. kara śmierci- jesteśmy w radzie Europy wiec i tak nie możemy Kosztowne
W państwach znieugruntowana demokracja może nasilić antydemokratyczne populistyczne nastroje.
Ostatnie ref w sprawie członkostwa w UE, wcześniej konstytucyjne, w latach 90 w sprawie prywatyzacji - niewiąrzące bo nieodpowiednia liczba wyborców uczesniczyła.
DEMOKRACJA POŚREDNIA
Sejm
Senat
Parlament
FUNKCJE WYBORÓW
Kreacyjna- obsadzanie urzędów, stanowisk
Polityczna- większość elektoratu wskazuje na kierunki polityki, ktoremaja być prowadzone przez ich reprezentantów.
Integracyjna- przeprowadzane cyklicznie mja integrować obywateli, ale sa wyjątki np. wybory w latach 20 i 30 w Rep Waimarskiej tam to dezintegracji to prowadziło. Funcja ta staje się istotna w dojrzałych demokracjach.
Legitymizująca- Max Webber- TYPY UPRAWOMOCNIENIA WŁADZY:
Panowanie tradycyjne- źródłem sprawowania władzy jest odziedziczony status społeczny. Kompetencje wyznaczane są przez tradycje
Panowanie charyzmatyczne- charisma po łacinie- rzadki dar, talent. Panowanie opiera się na osobistych cechach sprawującego władze, np. Benito Mussolini, Piłsudski.


(…)

… tradycyjne- źródłem sprawowania władzy jest odziedziczony status społeczny. Kompetencje wyznaczane są przez tradycje
Panowanie charyzmatyczne- charisma po łacinie- rzadki dar, talent. Panowanie opiera się na osobistych cechach sprawującego władze, np. Benito Mussolini, Piłsudski.
Panowanie legalne - przepisy prawa rozstrzygają kto będzi sprawował władzę. Np. Polska :D Konstytucja, Kodeks wyborczy okreslaja…
… rasowej- Niemcy Hitlera - Żydów, RPA za aparthaidu
Zamieszkania(domicyl)- zamieskzanie związek z krajem tu praca, np. w wyborach samorządowych mogą glosowac obywatele innych państw ue nie bedacych obywateleami polski ale zamieszkujących na terenie danej jednostki samorządowej
obywatelstwa
Obecne:
Określony wiek- w Polsce kobiety po 16 roku życia mogą głosować po zamążpójściu! Bo zyskują wtedy formalną pełnoletność
Pozbawienie praw wyborczych- środek karny, trybunał stanu decyduje, Pozbawienie praw publicznych- decyduje sąd od roku do 10 lat
Ubezwłasnowolnienie- art. 13 KC NA Łtowie- Ci co pracowali dla organów bezpieczeństwa zw sowieckiego
Zasada równości- dwa znaczenia: aspekt Formalny- przyznanie każdemu wyborcy takiej samejliczby głosów
Materialny - siła każdego głosu powinna być równa, ważne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz