Prawo międzynarodowe gospodarcze wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 6062
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe gospodarcze wykład 1 - strona 1 Prawo międzynarodowe gospodarcze wykład 1 - strona 2 Prawo międzynarodowe gospodarcze wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:
...Prawo międzynarodowe gospodarcze – dziedzina, gałąź prawa jako strefa regulacji bądź dyscyplina wiedzy, dziedzina kompleksowa prawa istniejąca od starożytności;
ma charakter kompleksowy, ponieważ łączy w sobie normy prawa międzynarodowego i normy prawa krajowego; normy stworzone przez podmioty publiczne (np. państwa) i normy stworzone przez podmioty gospodarcze reguluje międzynarodowy obrót w pewnych zakresach (prawo integracyjne), kształtuje stosunki krajowe z poziomu międzynarodowego;
(1) strefa regulacji stosunków gospodarczych o wymiarze międzynarodowym;
(2) dyscyplina wiedzy;
(3) dziedzina dydaktyczna;
ma u podstaw prawo międzynarodowe (wyznacza jego zasadnicze ramy); Jest obciążone takimi cechami jak:...
Globalizacja daje:
- globalne możliwości → to m.in. globalne przedsiębiorstwa w ślad za tym umożliwia wymianę osób i informacji w dziale kultury i informacji,
- kształtują się poprzez granice, poszukiwania lepszych rozwiązań ochrony;
- globalne zagrożenia → to wszystko na mniej „przyjemną” stronę np. terroryzm (WTC – dotyczące przemieszkania się osób), migracje, tworzenie Gett), przenoszenie innych zagrożeń (choroby – np. ptasia grypa, choroba wściekłych krów), zmiany klimatyczne (powodują konsekwencje ekonomiczne, zmiany gospodarcze, powodują rozmrażanie m.in. Grenlandii, Pn Arktyki)...


...Działy składające się na międzynarodowe prawo gospodarcze:
prawo handlu międzynarodowego rozumianego jako WTO,
prawo międzynarodowe finansowe,
prawo międzynarodowe inwestycyjne.

W szerszym rozumieniu tego słowa można wyróżnić:
prawo międzynarodowe rozwoju gospodarczego,
prawo międzynarodowe energetyczne,
prawo międzynarodowe transportowe,
prawo międzynarodowe własności intelektualnej,
prawo międzynarodowe pracy...


PRAWO MIĘDZYNARODOWE GOSPODARCZE
PROF. CEZARY MIK - WYKŁADY, 2012 r.
Wykład 1. - 16.02.2012r.
Temat: Prawo międzynarodowe gospodarcze (PMG) jako regulator funkcjonowania współczesnej wspólnoty międzynarodowej;
Prawo międzynarodowe gospodarcze - dziedzina, gałąź prawa jako strefa regulacji bądź dyscyplina wiedzy, dziedzina kompleksowa prawa istniejąca od starożytności;
ma charakter kompleksowy, ponieważ łączy w sobie normy prawa międzynarodowego i normy prawa krajowego; normy stworzone przez podmioty publiczne (np. państwa) i normy stworzone przez podmioty gospodarcze reguluje międzynarodowy obrót w pewnych zakresach (prawo integracyjne), kształtuje stosunki krajowe z poziomu międzynarodowego;
(1) strefa regulacji stosunków gospodarczych o wymiarze międzynarodowym;
(2) dyscyplina wiedzy;
(3) dziedzina dydaktyczna;
ma u podstaw prawo międzynarodowe (wyznacza jego zasadnicze ramy); Jest obciążone takimi cechami jak:
PMG:
jako kompleksowa dziedzina prawa istnieje od starożytności;
od XIX w. → szczególne znaczenie;
od XX w. → szczególne znaczenie jako dyscyplina wiedzy (opisana przez doktrynę);
klauzula najwyższego uprzywilejowania (standard);
PMG po II wojnie światowej stało się bardziej dojrzałą doktryną;
przedstawiciele:
- G. Schwarzenberger (63' - wykład)
- A. Lowenfeld (73' - 78' - podręcznik)
- Carreau, Juillard, Flory (78')
- I. Seild- Hohenvelderm ('89)
- Hołowski, Gillas → Polska
2006 r → Stowarzyszenie PMG → podręcznik „Międzynarodowe prawo gospodarcze”;
Prawo Międzynarodowe Gospodarcze:
→ LEX MERCATORIA - PRAWO JEST USTALANE PRZEZ STRONY UCZESTNICZĄCE W STOSUNKACH GOSPODARCZYCH;
→ PMG Prywatne - zespół zasad i reguł w stosunkach międzynarodowej gospodarki powstałej w stosunkach między podmio

(…)

… zasad i reguł w stosunkach międzynarodowej gospodarki powstałej w stosunkach między podmiotami prawa międzynarodowego, którymi są przede wszystkim państwa i inne instytucje międzynarodowe;
→ PMG Publiczne - zespół zasad i norm regulujące stosunki transgraniczne podmiotów prawa prywatnego;
źródła prawa - transakcje, kontrakty prawa prywatnego;
ujęcie kompleksowe - reguluje stosunki publiczne i prywatne…
… regulacyjne dla stosunków gospodarczych; ustanawiają je samodzielnie, bądź wspólnie z innymi państwami;
państwa występują jako bezpośrednio zaangażowany podmiot PMG;
Współczesne tendencje:
REGIONALNEJ INTEGRACJI PAŃSTWA - stworzenie więzi uprzywilejowanych, głównie o charakterze ekonomicznym między państwami, adresatami są podmioty prywatne;
strefa wolnego handlu (zewnętrzna ochrona);
→ Unia Celna (bariery…
…;
→ rozwój technik komunikacyjnych doprowadził do powstania handlu światowego;
→ skala handlu powoduje, że rynek jest globalny w sensie masowym;
→ redukowanie taryf celnych, eliminowanie przeszkód jakościowych;
→ nad całością rynku kapitałowego, usługowego trzyma pieczę WTO;
→ globalizacja nie tylko rynków towarowo- usługowych, ale także finansowych;
→ konkurują ze sobą euro, dolar etc.;
→ powstanie…
… inwestycyjnych;
→ powstanie prawa międzynarodowego;
→ przenoszenie siły roboczej;
→ powstaje światowy rynek mediów; informacji; ma szczególne znaczenie → kształtuje gusta; nie zdajemy sobie sprawy, że działamy zgodnie z mediami; powstają ośrodki decyzyjne wyłączone spod kontroli państwowej;
→ 65' → konwencja ???
PODMIOTOWEJ:
- globalizacja łączy się w sposób nieograniczony, ulega ograniczeniu, rozwarstwieniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz