Globalizacja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja - wykład - strona 1 Globalizacja - wykład - strona 2

Fragment notatki:

GLOBALIZACJA
Globalizacja jest to postępująca integracja państw oraz ludzi na świecie spowodowana znoszeniem barier w przepływach dóbr, usług, kapitału oraz wiedzy, a także znaczącą obniżką kosztów telekomunikacji i transportu.
Na przyspieszony rozwój zjawiska globalizacji w ostatnich latach wpłynęły następujące czynniki:
Rozwój globalnej gospodarki - stały wzrost eksportu towarów i usług oraz przepływu kapitału, liberalizacja światowych rynków finansowych (wzrost liczby i przejęć firm, pojawienie się globalnych rynków konsumenckich oraz globalnych marek firmowych), deregulacja prawa antytrastowego(antymonopolowego)
Pojawienie się nowych podmiotów na scenie globalnej - korporacji, wielonarodowych integrujących swoją produkcję i marketing które zdominowały rynek światowy, pojawienie się światowej organizacji handlu, szybki rozwój organizacji pozarządowych, wzrost znaczenia regionalnych bloków integracyjnych oraz działanie wielu ugrupowań koordynujących politykę ekonomiczną oraz zagraniczną poszczególnych państw
Nowe reguły i normy postępowania - stosowanie pro rynkowej polityki gospodarczej, demokratycznych systemów rządzenia w rosnącej liczbie państw, coraz bardziej powszechne respektowanie praw człowieka, konsensus w sprawie celów działań na rzecz rozwoju, rosnąca świadomość w sprawi zagrożeń ekologicznych świata, coraz większe poszanowanie własności intelektualnej.
Nowe środki komunikacji międzynarodowej - Internet, komunikacja elektroniczna, powszechne posługiwanie się komputerami itp.
Główne cechy globalizacji:
wielowymiarowość
złożoność i wielowątkowość
integrowanie się międzynarodowej współzależności
związek z postępem nauki, techniki i organizacji
kompresja czasu i przestrzeni
wielopoziomowość i rozszerzający się międzynarodowy zakres
Główne szkoły myślenia o globalizacji
Globaliści twierdzą, że globalizacja oznacza nową epokę w dziejach ludzkości, uznają globalizację za główne zjawisko kształtujące współczesne stosunki międzynarodowe. Wśród zwolenników tej szkoły znajdują się zarówno entuzjaści jak i krytycy globalizacji. Rozprzestrzenianie się koncepcji liberalnych na całym świecie spowodowało powstanie globalnych rynków i zasad oraz globalnej cywilizacji. W związku z tym mamy do czynienia z gospodarką globalną, wynikami globalnymi, globalną konkurencją, globalną dysfuzją kultur przy jednoczesnym zaniku państwa narodowego.
Globalsceptycy uważają, że globalizacja jest mitem i nie można mówić o powstawaniu nowej ery, to co obecnie mówi się o globalizacji jest wyraźnie przesadzone. Twierdzą, że zamiast globalizacji można mówić o dalszej internacjonalizacji gospodarki światowe, w której nadal dominują gospodarstwa narodowe.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz