Globalizacja i jej aspekty.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja i jej aspekty. - strona 1 Globalizacja i jej aspekty. - strona 2

Fragment notatki:

Historyczny proces wzrastającej integracji gospodarki w wymiarze światowym, sterowany strategicznie przez trzech głównych aktorów: Przedsiębiorstwa wielonarodowe
Organizacje międzynarodowe
Państwa narodowe Bilateralna wymiana handlowa - powiązania w ramach handlu zagranicznego między krajami. Transnarodowe korporacje - powiązania w ramach wewnętrznego rynku korporacji. Globalizacja to uznanie całego świata jako jedynego wielkiego rynku i przeniesienie punkt ciężkości w wymianie międzynarodowej z handlu zagranicznego na produkcję i usługi w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Aspekty globalizacji: Globalizacja rynków zbytu: aspekt konsumencki
Globalizacja produkcji: aspekt produkcyjno-technologiczny
Globalizacja sposobów regulacji działalności gospodarczej: aspekt organizacyjno-zarządzający Globalizacja działalności handlowej to proces integracji handlu w skali międzynarodowej. Polega ona na ekspansji terytorialnej firm transnarodowych, kierujących się strategią globalną i tworzących sieci na poszczególnych kontynentach w warunkach liberalnej, ponadnarodowej gospodarki. Efektem globalizacji jest koncentracja kapitału w obszarze sieci handlowych i rosnąca dominacja największych detalistów na świecie. Firmy ponadnarodowe - przedsiębiorstwa, które prowadzą za granicą kontrolowane przez siebie przedsięwzięcia i traktują je na równi z operacjami krajowymi, kierując się globalną strategią nakierowaną na zysk. Firmy kontrolujące aktywa w co najmniej 2 lub więcej krajach, firmy globalne o dochodach porównywalnych z PKB średnich państw. Motywy ekspansji firm wielonarodowych: Motyw rynkowy (nowe, zasobne rynki)
Motyw kosztowy (obniżenie kosztów działalności gospodarczej)
Motyw zaopatrzeniowy (dostęp do lokalnych surowców, produktów, towarów)
Motyw polityczny (związanie gospodarek państw słabiej rozwiniętych)
Globalizacja działalności sieci handlowych ma miejsce od kilkunastu lat. W obliczu dojrzałych i relatywnie nasyconych rynków w Europie i USA, firmy te zwróciły się w stronę rynków wschodzących. Obiecujące rynki to Chiny, Brazylia, Egipt, ZEA, Indie, Indonezja, Meksyk, Rosja, Turcja i Wietnam. Większość firm globalnych pochodzi z USA (41,6%). Największą dochodowość mają firmy z Francji. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz