Zarządzanie międzynarodowe - wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie międzynarodowe - wykład 4 - strona 1 Zarządzanie międzynarodowe - wykład 4 - strona 2

Fragment notatki:

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 4, (sem V)
Zarządzanie międzynarodowe
- jest takie takie zarządzanie, którego uwarunkowania, procesy, instrumenty i następstwa świadomie wykraczają poza granice jednego kraju.
Z zarządzaniem międzynarodowym będą miały do czynienia firmy krajowe które angażują się w operacje zagraniczne oraz przedsiębiorstwa transnarodowe, czyli takie które posiadają filie zagraniczne.
Cała złożoność zarządzania operacjami zagranicznymi ujawnia się w przypadku tych drugich podmiotów, ze względu na skalę prowadzonej działalności międzynarodowej.
UMIEDZYNARODOWIENIE I GLOBALIZACJA
Globalizacja - to proces podstawowej integracji krajów i działań przedsiębiorstw realizujących inwestycje zagraniczne.
Ze strategicznego punktu widzenia - eksplorowanie nowych rynków zbytu i realizacja efektu skali, a także poszukiwanie bardziej atrakcyjnych kosztowo czynników produkcji.
Elementem procesu globalizacji jest wzrastające podobieństwo różnych rynków i warunków funkcjonowania na nich. Perspektywicznie, proces otwiera możliwość stosowania swoistej „kulki” wypracowanych sposobów działań na gruncie poszczególnych, upodobniających się rynków narodowych.
Od wielonarodowości do globalizacji:
Sektory wielonarodowe Sektory globalne
*pełna działalność w każdym kraju *umiędzynarodowienie
*konkurencja w skali krajowej *przewaga konkurencyjna na rynku
krajowym
*marketing krajowy
Procesy globalizacji
Czynnikikosztowe
*obniżka kosztów transportu*globalne korzyści skali
Czynniki techniczne
*rozwój technologii telefonicznej*rozwój transportu*standaryzacja techniczna*wzrost wykształcenie społeczeństwa
Czynnikirynkowe
*potrzeba klientów*globalny popyt*globalna dystrybucja*marketing międzynarodowy
Czynnikikonkurencyjne
*globalizacja konkurencji*wielonarodowi konkurenci*eksport i import*międzynarodowe współzależności gospodarcze
Czynniki polityczne
*polityka wolnego handlu* jednolita reglamentacja wymiany handlowej* normy techniczne*liberalizacja przepisów
*działalność zróżnicowana w zależności od kraju
*integracja w skali światowej i znaczenie powiązań międzynarodowych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz